samiska, tidigare lapska, finsk-ugriskt språk som har sitt kärnområde i norra Skandinavien, i norra Finland och på Kolahalvön. År 2000

(20 av 142 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Släktskap

Samiskans ställning inom den finsk-ugriska språkgruppen är omdiskuterad, men i dag anser de flesta

(14 av 98 ord)

Dialekter

De regionala skillnaderna inom det samiska språkområdet är mycket omfattande, vilket hänger samman med det vidsträckta utbredningsområdet och det låga antalet talare. Skillnaderna berör hela språkets uppbyggnad, både ljud- och formsystem likaväl som ordförråd. Språkformerna skiljer sig så markant från varandra att många forskare, framför allt i

(47 av 329 ord)

Samiska skriftspråk

Samiska började brukas som skriftspråk i samband med missionen bland samerna. De äldsta skrifterna är från Sverige och härrör från 1600-talets förra hälft. Äldst är en liten sång- och mässbok samt en ABC-bok av kyrkoherden Nicolaus Andreæ, vilka utkom 1619. De tidigaste böckerna karakteriseras av brokighet i ortografi och språkform. Från mitten av

(53 av 374 ord)

Ljudsystem

De samiska dialekterna karakteriseras av ett rikt ljudsystem och många ljudväxlingar. Nordsamiskan har sex vokaler, i [i], e [e], u [u], o [o], á [a] och a [ɑ] samt fyra diftonger, ie [ie]

(33 av 229 ord)

Grammatik

Det samiska formsystemet består av ett för finsk-ugriska förhållanden måttligt antal former, men ljudväxlingar och ändelsevariationer mellan olika stamtyper gör ändå formläran ganska omfattande. En verbform som i en stamtyp har ändelsen -e, t.ex. manne ’vi två går’, har i en annan

(42 av 296 ord)

Ordförråd

Det samiska ordförrådet innehåller en mängd lånord från finska, nordiska språk och – i östsamiska – ryska. Lika karakteriserande för språket är dock det inhemska ordförrådet, som är intimt förknippat med kulturen. Det finns en

(35 av 240 ord)

Medverkande

  • Lars-Gunnar Larsson

Litteraturanvisning

K. Bergsland, Sydsamisk grammatik ( 1982);
L.-G. Larsson, ”Prästen och ordet”, LexicoNordica 4 ( 1997);
K.P. Nickel, Samisk grammatik ( 2:a upplagan 1994);
Konrad Nielsen, Lærebok i lappisk 1–3 ( 1926–29);
P. Sammallahti, The Saami Languages: An Introduction ( 1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, samiska. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samiska