Eftersom Scala är kompatibelt med Java kan man använda redan skrivna Javaklasser i Scalaprogram. Detta kan illustreras med följande funktion för att beräkna fakulteten n! = 1 × 2 × 3 × ... × n för godtyckligt stora heltal n:

import java.math.BigInteger;

def factorial(n: BigInteger): BigInteger =

if (n == BigInteger.ZERO)

BigInteger.ONE

else

n.multiply(factorial(n.subtract(BigInteger.ONE)))

Här används Javaklassen BigInteger för att beräkna n! genom ett rekursivt anrop med (n-1) tills

(69 av 458 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Jonas Skeppstedt
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Exempel på programmeringslösningar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/scala-(3)/exempel-på-programmeringslösningar