(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Antiken

När romarna kom i kontakt med området, var det bebott av en

(12 av 83 ord)

Före edsförbundet

Under 400-talet invandrade burgunder och alemanner till det område som nu utgör Schweiz. På

(14 av 97 ord)

Edsförbundets tillkomst

Schweiz historia i egentlig mening tar sin början 1291, då de tre ”urkantonerna” Uri, Schwyz och Unterwalden grundade ett ”evigt förbund”, senare kallat Edsförbundet (tyska Eidgenossenschaft). Kantonernas sammanslutning skall ses mot bakgrunden av den kraftfulla habsburgska expansionspolitik som bedrivits

(39 av 278 ord)

Edsförbundets storhetstid

Under medeltidens slutskede stod Schweiz på höjden av sitt militära och politiska anseende och slog i medvetande om sin styrka

(20 av 139 ord)

Reformation och motreformation

Schweiz blev tidigt ett centrum för kyrkokritiska strömningar. Erasmus av Rotterdam verkade en tid i Basel, och i Zürich genomförde Zwingli på 1520-talet reformationen i radikalare form än Luther och lade

(31 av 221 ord)

1700-talet och Napoleontiden

Under 1700-talet blåste förändringens vindar genom Schweiz på det ekonomiska, sociala, kulturella och slutligen också på det politiska området. En tidig industrialisering i hemindustrins form (textilier i

(27 av 191 ord)

Restauration och förvaltningsreform

Wienkongressen 1814–15 erkände Schweiz självständighet och ställde dess neutralitet under stormakternas garanti. En ny författning av 1815 betonade kantonernas självständighet, vilket i

(22 av 155 ord)

Neutral demokrati i imperialismens epok

Under det närmaste seklet efter 1848 präglades den inre utvecklingen av snabbt fortskridande industrialisering med koncentration i stadsområden som Zürich, Basel, Sankt Gallen och Genève. Nya industrigrenar växte sig starka: maskintillverkning, livsmedelsindustri och kemisk industri. En nyckelroll i tillväxtprocessen spelade järnvägsbyggena (Sankt Gotthards- och Simplontunnlarna 1882 respektive 1906). Schweiz växande popularitet som turistland gav nya utkomstmöjligheter framför allt för befolkningen i alpregionerna. Politiken dominerades på förbundsnivå fram till 1919 av segrarna från

(72 av 513 ord)

Medverkande

  • Hansåke Persson
  • Lars-Arne Norborg
  • Ulf Zander
  • Örjan Wikander
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/schweiz/historia