(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Schweiz är till största delen bergigt och högt beläget med en medelhöjd av 1 350 m ö.h. En rikedom av olika naturtyper förekommer, och tre större landformsregioner kan urskiljas.

Längst i nordväst sträcker sig i nordöst–sydvästlig riktning

(35 av 247 ord)

Klimat

Schweiz har ett övergångsklimat som styrs av atlantiska luftmassor från väster, kontinentala från öster, medelhavsluft från söder och Mellaneuropas lågtryck från norr. Landet kan indelas i fyra karakteristiska klimatregioner: sydlandet, Alperna, Mittelland och Jurabergen.

Den varmaste regionen

(37 av 262 ord)

Växtliv

Schweiz har trots sin ringa storlek nära 3 500 arter högre växter. Den kalkrika berggrunden gör att man finner t.ex. flera i Sverige mycket sällsynta

(24 av 166 ord)

Djurliv

Djurlivet domineras av alpina arter, av vilka flera är istidsrelikter med

(11 av 72 ord)

Naturskydd

I Schweiz finns (2012) en nationalpark i den östra delen av Alperna

(11 av 33 ord)

Medverkande

  • Arne Anderberg
  • Johan Warell
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/schweiz/natur