sedimeʹnt (latin sedimeʹntum ’bottensats’, av seʹdeo ’sitta’), sedimentär jordart, inom geologin en lös avlagring som bildats på jordytan och som innan

(21 av 149 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Klassifikation av sediment

Den vanligaste indelningen av sedimenten i fyra huvudgrupper utgår från deras beståndsdelar, medan vidare indelning baseras på bildningsprocesser och sedimentationsmiljöer. För en vidare indelning, se jordarter (Minerogena jordarter).

Klastiska sediment bildas när fasta partiklar (klaster) transporteras och

(37 av 259 ord)

Sedimentära strukturer

I samband med sedimentation eller genom mekaniska förändringar i sedimenten efter avlagringen bildas strukturer inom sedimentlager eller på lagerytor. Även organismers

(21 av 148 ord)

Sedimentationsmiljöer

Sedimentavsättning sker i en lång rad olika miljöer på jorden. En grov indelning av sedimentationsmiljöerna görs i kontinentala miljöer, som bl.a. omfattar olika flodmiljöer (fluviala miljöer),

(26 av 180 ord)

Medverkande

  • Lena Adrielsson

Litteraturanvisning

J.D. Collinson & D.B. Thompson, Sedimentary Structures ( 2:a upplagan 1989);
H.G. Reading, Sedimentary Environments and Facies ( 2:a upplagan 1986);
H.-E. Reineck & I.B. Singh, Depositional Sedimentary Environments ( 2:a upplagan 1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, sediment. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sediment