Lagerlöfstudier, utgiven av Selma Lagerlöf-sällskapet (1958–);
N. Afzelius, Selma Lagerlöf – den förargelseväckande ( 1973);
G. Ahlström, Den underbara resan: En bok om Selma Lagerlöfs Nils Holgersson ( 1942);
G. Ahlström, Kring Gösta Berlings saga ( 1959);
S. Arvidson, Selma Lagerlöf ( 1932);
J. Bergenmar, Förvildade hjärtan: Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga ( 2003);
S.A. Bergmann, Getabock och gravlilja: Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text ( 1997);
M. Brandby-Cöster, Att uppfatta allt mänskligt: Underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap ( 2001);
V. Edström, Livets stigar: Tiden, handlingen och livskänslan i Gösta Berlings saga ( 1960);
V. Edström, Selma Lagerlöfs litterära profil ( 1986);
V. Edström, Selma Lagerlöf ( 1991);
V. Edström, Selma Lagerlöf: Livets vågspel ( 2002);
B. Ek, Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga ( 1951);
B. Holm, Selma Lagerlöf och ursprungets roman ( 1984);
Maria Karlsson, Känslans röst: Det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst ( 2002);
E. Lagerroth, Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson ( 1958);
E. Lagerroth, Selma Lagerlöf och Bohuslän: En studie i hennes 90-talsdiktning ( 1963);
U.-B. Lagerroth, Körkarlen och Bannlyst: Motiv- och idéstudier i Selma Lagerlöfs 10-talsdiktning ( 1963);
Inger Littberger Caisou-Rousseau, Över alla gränser: Manlighet och kristen (o)tro hos Almqvist, Strindberg och Lagerlöf ( 2012);
Ann-Sofi Ljung Svensson, Jordens dotter: Selma Lagerlöf och den tyska hembygdslitteraturen ( 2011);
Gunilla Molloy, Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum ( 2011);
A. Nordlund, Selma Lagerlöfs underbara resa genom den svenska litteraturhistorien 1891–1996 ( 2005);
A. Nordlund, Litteraturvetenskaplig analys under hundra år: Åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga ( 2008);
H.G. Näslund, Studier i Selma Lagerlöfs symboliska diktning i slutet av 1890-talet och företrädesvis En herrgårdssägen ( 1996);
R. Rüster & L. Westman, Selma på Mårbacka ( 1996);
L. Stenberg, En genialisk lek: Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap ( 2001);
S. Stolpe, Selma Lagerlöf ( 1984);
Petra Söderlund, Selma Lagerlöf & Co.: Litteratursociologiska och textkritiska analyser, ( 2010);
U. Torpe, Orden och jorden: En studie i Selma Lagerlöfs roman Liljecronas hem ( 1992);
L. Ulvenstam, Den åldrade Selma Lagerlöf: En studie i hennes Löwensköldscykel ( 1955);
G. Weidel, Helgon och gengångare: Gestaltningen av kärlek och rättvisa i Selma Lagerlöfs diktning ( 1964);
S. Wijkmark, Hemsökelser: Gotiken i sex berättelser av Selma Lagerlöf ( 2010);
H. Wivel, Snödrottningen: En bok om Selma Lagerlöf och kärleken ( 1990);
L. Wolf, Att möta sina domare: Selma Lagerlöfs väg till Gösta Berlings saga och bokens mottagande ( 2000);
E. Wägner, Selma Lagerlöf 1–2 ( 1942–43).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/selma-lagerlöf/litteraturanvisning