semantiʹk (franska sémantique, av grekiska sēmantikoʹs ’betecknande’, ytterst av sēʹma ’tecken’,

(11 av 54 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Avgränsning av området

Inom språkvetenskapen har semantiken ofta uppfattats enbart som studiet av ordbetydelser, och detta har då ibland förståtts enbart som studiet av relationen mellan ord och begrepp, medan relationen mellan språkliga uttryck

(31 av 216 ord)

Lexikal semantik (ordsemantik)

Den lexikala semantiken är studiet av ords och frasers betydelse. Medan

(11 av 47 ord)

Betydelserelationer

En term som ”synonym(i)” används även i allmänt språkbruk för den

(11 av 65 ord)

Komponentanalys

I många fall ligger det nära till hands att analysera ett ords betydelse som bestående av mindre delar eller ”komponenter”. Exempelvis skulle betydelsen av ordet lamm kunna analyseras

(28 av 196 ord)

Prototypteori

I ett berömt experiment gav Eleanor Rosch försökspersoner frågor om kategoritillhörighet. Hon kunde visa att de behövde längre tid att svara

(21 av 145 ord)

Semantiska processer

Begrepp som metafor och metonymi har varit kända sedan antiken. Från

(11 av 59 ord)

Satssemantik och logisk semantik

Den traditionella språkvetenskapliga semantiken befattade sig i stort sett inte med satssemantik, och de teorier som finns i dag har oftast sitt ursprung i logisk semantik. Den logiska semantiken, som den utvecklats under 1900-talet, var ursprungligen avsedd i första hand för logikens formella språk, men den har efter hand även

(50 av 352 ord)

Diskurssemantik och mentala modeller

Under senare tid har en ytterligare utvidgning av semantikens studieobjekt skett

(11 av 54 ord)

Semantik inom datalogi

Inom datalogi ägnas programspråkens semantik stor uppmärksamhet och området är ett livligt forskningsområde sedan 1970-talet. Man vill garantera att ett programspråk implementeras på samma sätt för alla datorer: ett program skall

(31 av 218 ord)

Medverkande

  • Bengt Nordström
  • Östen Dahl

Litteraturanvisning

J. Lyons, Semantics 1–2 ( 1977);
J.I. Saeed, Semantics ( 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, semantik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semantik