Den lexikala semantiken är studiet av ords och frasers betydelse. Medan

(11 av 47 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Betydelserelationer

En term som ”synonym(i)” används även i allmänt språkbruk för den

(11 av 65 ord)

Komponentanalys

I många fall ligger det nära till hands att analysera ett ords betydelse som bestående av mindre delar eller ”komponenter”. Exempelvis skulle betydelsen av ordet lamm kunna analyseras

(28 av 196 ord)

Prototypteori

I ett berömt experiment gav Eleanor Rosch försökspersoner frågor om kategoritillhörighet. Hon kunde visa att de behövde längre tid att svara

(21 av 145 ord)

Semantiska processer

Begrepp som metafor och metonymi har varit kända sedan antiken. Från

(11 av 59 ord)

Medverkande

  • Östen Dahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Lexikal semantik (ordsemantik). http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/semantik/lexikal-semantik-ordsemantik