(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Välfärd och fattigdom

Under 1990-talet förändrades levnadsförhållandena radikalt i Serbien (se Näringsliv). BNP per capita krympte med 40 %. Sedan det blivit fred och den demokratiska och ekonomiska utvecklingen kom igång förbättrades förhållandena successivt fram till

(33 av 222 ord)

Arbetsmarknad

Anpassningen till marknadsekonomi och näringslivets internationalisering har medfört nya krav på arbetsmarknadslagstiftning och regleringar för multinationella bolag och andra utländska investerare. Krav på större flexibilitet har bidragit till bl.a. minskad anställningstrygghet och

(32 av 225 ord)

Socialförsäkringar

De stora ekonomiska och politiska förändringarna sedan 2000 har bl.a. medfört att socialförsäkringarna efter hand har moderniserats. Ålders-, handikapp- och överlevandepension baseras på arbetstagarens och arbetsgivarens inbetalade avgifter och

(29 av 202 ord)

Sjukvård

År 2009 fanns i Serbien 21 läkare och 54 sjuksängar per 10 000 invånare. Ungefär 12 % av läkarna arbetade inom privat sjukvård. Spädbarndsdödligheten

(24 av 156 ord)

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Närmandet till EU har medfört ökade krav på respekt för demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Spänningar finns fortfarande mellan olika etniska grupper och flera av dem har svårt att få

(30 av 210 ord)

Brott och straff

Korruptionen är utbredd i samhället. Särskilt inom hälso- och sjukvård är

(11 av 72 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sociala förhållanden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/serbien/sociala-förhållanden