Sierra Leone [sjɛraleo:ʹnə], stat i Västafrika; 72 000 km2, 8 miljoner

(11 av 70 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Landet har en starkt sönderskuren kust med många öar. Kustområdet är lågt, sumpigt och täckt av mangrove. Längre

(18 av 125 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Av de fyra naturregioner som urskiljs i Sierra Leone är den sönderskurna kustregionen låglänt och delvis sumpig samt består mest av sand och lera.

(24 av 169 ord)

Klimat

Sierra Leone har tropiskt klimat med utpräglad regntid och torrtid. Månadsmedeltemperaturen

(11 av 65 ord)

Växtliv

Mer än 2 000 arter högre växter förekommer i landet, av vilka ett släkte och ett 70-tal arter

(18 av 119 ord)

Djurliv

Djurlivet är starkt påverkat av skogsavverkning och annan biotopomdaning. Hundratusentals apor dödades mot statliga

(14 av 97 ord)

Naturskydd

Det finns endast ett par naturreservat, men ett flertal nya reservat

(11 av 42 ord)

Befolkning

Sierra Leone har en befolkningstäthet av 111 invånare per km2. De östra delarna samt området kring Freetown är tätast befolkade. Dödstalet hör till de högsta i världen, och framför allt spädbarnsdödligheten är hög (56

(34 av 248 ord)

Språk

I Sierra Leone talas ett tjugotal inhemska språk, som alla hör

(11 av 52 ord)

Religion

Ca 30 % av befolkningen är (1999) anhängare av inhemska afrikanska religioner,

(12 av 64 ord)

Utbildning

Sierra Leone har en efter afrikanska förhållanden gammal utbildningstradition. Redan 1787 fanns missionsskolor i huvudstaden Freetown. Fourah Bay

(18 av 123 ord)

Sociala förhållanden

Att Sierra Leone är ett av jordens fattigaste länder avspeglas på många sätt utöver hälsoläget: låg urbaniseringsgrad, låg läs- och skrivkunnighet samt kort medellivslängd. Omkring 3/4 av befolkningen lever i fattigdom (under 2 US dollar per dag). Cirka hälften av invånarna

(41 av 282 ord)

Näringsliv

Sierra Leones ekonomi är baserad på främst jordbruk och gruvdrift. Trots att landet

(13 av 87 ord)

Jordbruk

Jordbruket är till största delen outvecklat och inriktat på självhushållning. Den

(11 av 71 ord)

Naturresurser

Gruvindustrin är den näst viktigaste varuproducerande sektorn och den viktigaste källan till exportintäkter. Viktigaste mineral är diamanter,

(17 av 117 ord)

Industri

Under 1960-talet byggdes en subventionerad industri upp kring importsubstituerande näringar, såsom

(11 av 60 ord)

Utrikeshandel

Sedan 1970 har Sierra Leone ett närmast permanent underskott i handelsbalansen.

(11 av 37 ord)

Kommunikationer

År 2010 omfattade landets vägnät 11 300 km, varav 1 300 var asfalterade.

(13 av 19 ord)

Massmedier

Sierra Leone har en mycket liten tidningsspridning (4 tidningsex. per 1 000 invånare,

(13 av 79 ord)

Statsskick och politik

Efter att ha präglats av militärkupper och ett långvarigt och brutalt

(11 av 22 ord)

Statsskick

Författningen från 1991 stadgar att presidenten är såväl statschef som regeringschef och överbefälhavare. Presidenten

(14 av 95 ord)

Politik

Två partier har dominerat det politiska livet sedan självständigheten 1961: Sierra Leone People's Party (SLPP), som innehade regeringsmakten under de första självständighetsåren samt 1996–2007 och All People's Congress (APC), som var regeringsparti 1967–92 (1978–91 som enda tillåtna parti) och som vann valet 2007 och fick 59 av 112 direktvalda mandat.

Presidentval med flera kandidater

(54 av 385 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Sierra Leone bygger på en kombination av importerad engelsk

(11 av 46 ord)

Mänskliga rättigheter

Mellan 1991 och 2002 pågick i Sierra Leone en av de våldsammaste konflikterna i Afrikas moderna historia. Landets infrastruktur jämnades med marken och enligt rapporter från Amnesty International lever en övervägande del av befolkningen fortfarande traumatiserad i sviterna av kriget.

Även om framsteg gjorts i kampen för att demokratisera landet och reformera rättsväsendet så förekommer alltjämt utbredd

(57 av 401 ord)

Försvar

Inbördeskrig rådde under 1990-talet. De två parterna (8 000 respektive 3 000 man) samarbetar sedan maj 1997, då en västafrikansk

(20 av 125 ord)

Konst och konsthantverk

I likhet med i bl.a. Liberia och Elfenbenskusten spelar de hemliga sällskapen en viktig roll i samhället,

(17 av 121 ord)

Musik

Sierra Leones varierade musikliv hänger samman med de många etniska grupperna och deras inbördes musikutbyte. En stor del av musiken produceras inom de sällskap som ombesörjer de ungas initiation i samhället; sång och instrumentalmusik framförs särskilt i samband med olika dansfestligheter. En gemensam musikgenre är hyllningssången som framförs av kringvandrande musiker. Instrumentbeståndet omfattar bl.a. två lamellofontyper, xylofon, en-

(58 av 414 ord)

Förhistoria

Stenåldern är dåligt känd, men fynd av stenredskap, keramik och mikroliter

(11 av 32 ord)

Historia

De flesta folken i Sierra Leone har invandrat under perioden 1400–1900. På 1400-talet började också portugisiska köpmän besöka kusten. Bergen vid Rokelflodens mynning kallade de Serra Lyoa, ’Lejonbergen’, vilket givit hela landet dess namn. Handeln var främst slavexport, som tog fart på 1700-talet. Då nåddes också området av svallvågorna från fulanis heliga muslimska krig.

I den europeiska kolonialismen drogs Sierra Leone in genom kampen mot slavhandeln, inledd under brittisk ledning vid 1700-talets slut. År 1787 grundades staden Freetown, som blev

(80 av 936 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Antoine Lema
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Christer Krokfors
 • David Westerlund
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

C.P. Foray, Historical Dictionary of Sierra Leone (1977);
C.M. Fyfe, A History of Sierra Leone (1991);
John L. Hirsch, Sierra Leone: Diamonds and the Struggle for Democracy (2001);
Krijns Peters, War and the Crisis of Youth in Sierra Leone (2011);
P. Puy-Denis, La Sierra Leone (1998);
P. Richards, Fighting for the Rain Forest: War, Youth & Resources in Sierra Leone (1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sierra Leone. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sierra-leone