Sjöars limnologiska karaktär bestäms i första hand av geologin i tillrinningsområdena, av klimat, av bäckenets morfologi och av vattenomsättning. Tillförseln av växtnäringsämnen från omgivningarna är avgörande för sjöekosystemets produktion av organiskt material. Utöver detta material ingår även utifrån tillförd organisk substans i sjöns ämneshushållning. En del restprodukter från ekosystemets ämnesomsättning sjunker till bottnen och ingår i sjöns sediment, som

(59 av 420 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Sjörestaurering

innebär varaktigt återställande av ett sjöekosystems struktur och funktion. Under 1800-talet och början av 1900-talet sänktes vattennivån i många svenska sjöar med syftet att skapa odlingsbar mark.

(27 av 192 ord)

Sjöars utveckling efter senaste inlandsisens avsmältning

Inom områden som har varit täckta av inlandsis blir sjöarna normalt näringsfattigare i

(13 av 89 ord)

Medverkande

  • Sven Björk
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Limnologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sjö/limnologi