sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt. Inom humanmedicinen kan begreppet sjukdom ses ur tre olika synvinklar. Det strikt medicinska sjukdomsbegreppet hänför sig till en läkarbedömning som resulterat i en diagnos. Individens upplevelse av sjukdom är baserad på symtom: smärta, trötthet, nedsatt funktionsförmåga m.m. Det sociala sjukdomsbegreppet avser dels den ”sjukroll” som en person kan tilldelas

(66 av 466 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bernhard Helander
  • Lars Janzon

Litteraturanvisning

B. Brülde & P.-A. Tengland, Hälsa och sjukdom –en begreppslig utredning (2003).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, sjukdom. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sjukdom