skogsskador kan vara av abiotisk eller biotisk natur. De abiotiska skadorna

(11 av 35 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Abiotiska skador

Torka och frost kan ge svåra skador på nyligen utsatta plantor. Genom ett riktigt val av trädart, plantstorlek, plantkondition och planteringstidpunkt kan dessa skador minskas. En gles skärm av lövträd, t.ex. björk, kan minska skador av vårfrost. Särskilt gran och björk kan drabbas av torka och

(46 av 326 ord)

Biotiska skador

Den allvarligaste skadegöraren bland svampar är på svensk skog rottickan, som främst skadar växande granar genom försämring av virkets kvalitet och även genom försvagning av rötterna, vilket kan leda till stormfällning.

En annan grupp av rotangripande svampar är honungsskivlingarna, som kan döda både plantor och yngre träd och även orsaka rötskador. Deras skadegörelse är emellertid av mindre omfattning. Det finns också en rad svampar som angriper trädens barr och skott. Särskilt de s.k. skyttesvamparna kan åstadkomma

(76 av 541 ord)

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Hubertus Eidmann
  • Jöran Fries
  • Pia Barklund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, skogsskador. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skogsskador