socialpolitik, direkta eller indirekta statliga åtgärder för att tillförsäkra enskilda individer drägliga levnadsförhållanden, ”välfärd”, eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem. Dit räknas inte statens stöd till eller reglering av produktionen (näringspolitik), trots att även den påverkar människornas levnadsnivå. Vissa åtgärder, till exempel arbetsmarknadspolitik och bostadspolitik, har inslag av både näringspolitik och socialpolitik. Andra samhällsåtgärder som gränsar till socialpolitiken är sådana som primärt gäller den

(69 av 490 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Socialpolitik i modern mening växte fram i samband med Västeuropas industrialisering under 1800-talet. Viss organiserad hjälpverksamhet fanns långt tidigare inom ramen för fattigvården, men med industrialiseringen blev det stora flertalet människor beroende av sin arbetsinkomst för sin försörjning och av samhällelig vård vid sjukdom och

(45 av 320 ord)

Medverkande

  • Jonas Olofsson
  • Åke Elmér

Litteraturanvisning

Å. Elmér, Svensk socialpolitik (19:e upplagan 1998);
L. Nygren, Trygghet under omprövning (2:a upplagan 1994);
Jonas Olofsson, Socialpolitik: Varför, hur och till vilken nytta? (2:a upplagan 2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, socialpolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialpolitik