sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt. Ämnets utgångspunkt är att mänskligt handlande och tänkande inte bara kan förstås som naturgivet, eller som resultatet av individuellt självbestämmande, utan att människan också är en socialt bestämd varelse. Skillnader mellan individer, grupper och samhällen är orsakade av historiskt nedärvda skillnader vad gäller sociala förhållanden, organisationsformer, regler, sedvänjor, normer och värden. Det är dessa orsaker till regelbundenhet

(72 av 512 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Upprinnelsen till modern sociologi återfinns i det tidiga 1800-talets Europa, en period som utmärktes av snabba samhällsomvandlingar. Övergången från äldre samhällsordningar till industrialiserade nationalstater medförde en stark social oro, framför allt markerad av vad som kallades ”den sociala frågan”, som betecknade uppkomsten av en ny typ av fattigdom. Förändringarna och fattigdomen gav upphov till intensiva offentliga debatter mellan den tidens intellektuella. Den amerikanske sociologen och idéhistorikern Edward Shils ger följande målande beskrivning av sociologins studieobjekt: ”1800-talets sociologi hade sitt eget

(80 av 1655 ord)

Modern sociologi

Under 1990-talet fram till i dag kan flera tendenser urskiljas. En är ökad tvärvetenskaplighet: sociologer tillsammans med bl.a. statsvetare gör detaljerade analyser av välfärdsstatens utveckling. En annan är att feminismen fått fäste på den akademiska arenan och nu utgör ett av de större delområdena inom sociologin. Under 2000-talet har denna forskning ibland lösgjorts från de etablerade

(56 av 396 ord)

Sverige

I Sverige utvecklades sociologin relativt sent; ämnet förekom inledningsvis inom praktisk filosofi. Den första

(14 av 98 ord)

Medverkande

  • Thomas Brante

Litteraturanvisning

A. Giddens, Sociology ( 1994);
R.A. Nisbeth, The Sociological Tradition ( 1966);
A. Swingewood, A Short History of Sociological Thought ( 1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, sociologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociologi