(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fortsatt strukturomvandling

Andra världskriget drabbade både rör- och betsockerindustrin hårt. Världsproduktionen av socker nådde 1945 en bottennivå på drygt 19 miljoner ton. Bristen på socker ledde

(24 av 170 ord)

Skyddad hemmamarknad

1960-talet innebar internationell överproduktion och kris för sockerindustrin samt i samband härmed viss avveckling av svensk

(16 av 111 ord)

Sysselsättning

Kontinuerliga processer var en förutsättning för 1960-talets automatisering och senare datorisering.

(11 av 53 ord)

Avreglering och EU-inträde

Efter en kort period av sänkt subventionering efter 1990 års jordbrukspolitiska beslut kom inträdet i EU att leda till en ny period av

(23 av 158 ord)

Medverkande

  • Harry Larsson
  • Jan Jörnmark
  • Kersti Ullenhag
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Perioden efter 1945. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sockerindustri/perioden-efter-1945