sprängämne, i allmänt språkbruk ett ämne eller blandning av ämnen som vid antändning sönderfaller explosivt och utvecklar varma gaser under mycket högt tryck. Till omgivningen förmedlas en stötvåg samtidigt som spränggaserna expanderar.

Sprängämne används främst för sprängning i civilt och militärt bruk, se bergsprängning. Det hanteras då i form av laddning (sprängladdning) eller i lös vikt (bulk). Militärt används sprängämne även i detonerande stridsdelar och tändkedjor (jämför ammunition), civilt även i sprängkapslar.

Med sprängämne menas idag i tekniskt fackspråk

(79 av 564 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Finn Ouchterlony

Litteraturanvisning

Paul V. Cooper, Explosives Engineering ( 1996);
B.T. Fedoroff, Encyclopedia of Explosives and Related Items 1–10 ( 1960–83);
Per-Anders Persson m.fl., Rock Blasting and Explosives Engineering ( 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, sprängämne. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sprängämne