språkvård, sammanfattande benämning på sådana handlingar som medvetet syftar till att förbättra språket eller hindra det från att

(18 av 127 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Normerna

Även inom väl etablerade skriftspråk kan språkplanerande insatser göras på olika nivåer. Stavning och böjning av lånord kan kräva systematiska insatser för att orden skall

(25 av 172 ord)

Bruket

Mellan språksystemet och språkbruket råder ömsesidigt beroende. Det är självklart att systemet påverkar bruket, men också motsatsen gäller. Om en central språknorm helt faller ur bruk kan

(27 av 188 ord)

Nyheter

En annan viktig fråga för språkvården är attityden till nyheter i språket. Inom konventionella system – språket är ju ett sådant – möter nyheter ofta ett visst motstånd.

(28 av 198 ord)

Engelskan

Den svenska språkvården måste vidare ta ställning till det starka inflytandet från engelskan. Språkvården intar här en pragmatisk hållning och söker värdera

(22 av 157 ord)

Institutioner

Den centrala språkvårdsinstansen i Sverige är Språkrådet, vars huvuduppgift är att

(11 av 63 ord)

Medverkande

  • Margareta Westman
Källangivelse
Nationalencyklopedin, språkvård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/språkvård