Sri Lanka [srilaʹŋka], till 1972 Ceylon, stat i södra Asien; 65 610 km

(13 av 83 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Större delen av Sri Lanka är lågland, endast i de centrala delarna finns högland. Kusten har långa strandsporrar med laguner,

(20 av 137 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Sri Lanka skiljs från Indien av det smala och grunda Palksundet. Större delen av landet är lågland. Särskilt vidsträckt är låglandet i

(22 av 151 ord)

Klimat

Sri Lanka har ett fuktigt tropiskt klimat, där de regnförande monsunerna modifieras

(12 av 84 ord)

Växtliv

Största delen av landet består av skoglös mark, men monsunskogar finns här och var i de östra delarna. Där

(19 av 129 ord)

Djurliv

En relativt stor andel av faunan är endemisk: groddjur 19 (av 39 arter), kräldjur 75 (av 145), däggdjur 12 (av 86), fåglar 20

(23 av 162 ord)

Naturskydd

År 2009 var ca 26 % av landets areal naturskyddad; bl.a. fanns

(12 av 14 ord)

Befolkning

Sri Lanka har en genomsnittlig befolkningstäthet av 334 invånare per km2, men landet är mycket ojämnt befolkat; de norra och östra delarna är glest befolkade, medan folktätheten är mycket hög i den sydvästra delen, främst kring huvudstaden Colombo.

Efter självständigheten har Sri Lanka, liksom andra

(45 av 322 ord)

Språk

Officiella språk enligt författningen är singalesiska och tamil. I förvaltning och massmedier

(12 av 51 ord)

Religion

I Sri Lanka finns buddhism, hinduism, islam och kristendom. Religionsfrihet råder; buddhismen kan dock betraktas som statsreligion. Den infördes enligt traditionen av kejsar Ashokas son Mahinda under 200-talet f.Kr. Dess

(30 av 212 ord)

Utbildning

Utbildningssystemet, som har buddhistiska traditioner, präglas av att Sri Lanka är ett land med flera raser, kulturer och språk. Singalesiska och tamil

(22 av 153 ord)

Sociala förhållanden

Utvecklingen i Sri Lanka skiljer sig i flera avseenden från förloppet i andra låginkomstländer. Genomsnittsfamiljen har två barn, en minskning från sex barn för 40 år sedan. Detta beror dock mindre på framgång med födelsekontrollkampanjer än på höjd

(38 av 268 ord)

Näringsliv

Landets ekonomi är i huvudsak jordbruksbaserad, men även den lätta industrin och tjänstesektorn är betydelsefulla. Trots

(16 av 109 ord)

Jordbruk och fiske

Den tidigare skarpa gränsen mellan en exportorienterad plantagesektor och en folkförsörjande

(11 av 77 ord)

Mineral och energi

Landet är relativt rikt på mineral, som bildar bas för en

(11 av 73 ord)

Industri

Tillverkningsindustrin framställer främst konsumtionsvaror som textilier, kläder, cigaretter och livsmedel. Fram

(11 av 54 ord)

Utrikeshandel

Sri Lanka har under en längre period haft en negativ handelsbalans.

(11 av 50 ord)

Turism och gastronomi

Sri Lanka är ett turistland med behagligt klimat, fina sandstränder och rent badvatten. 2016 hade landet drygt 2 miljoner besökare, främst från Indien och Storbritannien. De flesta turister bor i någon av kustorterna norr eller söder om huvudstaden Colombo. I Mount Lavinia, 13 km söder om Colombo, har den brittiske guvernörens sommarresidens gjorts om till hotell med delvis välbevarad inredning.

Längre

(61 av 431 ord)

Kommunikationer

År 2016 fanns det 1 600 km järnväg i Sri Lanka. Vägnätet,

(12 av 43 ord)

Massmedier

Tidningspridningen i Sri Lanka är liten. Fyra större tidningskoncerner, delvis uppbyggda efter brittisk förebild, dominerar tidningsutgivningen

(16 av 112 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Sri Lanka är en republik inom Samväldet. Grundlagen från 1978 har Frankrikes och USA:s som

(15 av 104 ord)

Politik

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) har tillsammans med United National Party (UNP) växlat vid makten. I valet 1994 segrade den nybildade valalliansen People's Alliance, vars dominerande parti var SLFP. Inför valet 2004 ombildades People's Alliance till United People's Freedom Alliance. Sedan 2001

(42 av 290 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Sri Lanka består i huvudsak av romersk rätt i

(11 av 47 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2006) ca 111 000 man värvad trupp inklusive (med hänsyn till det osäkra inrikesläget) 39 000 man inkallade

(20 av 123 ord)

Mänskliga rättigheter

Maithripala Sirisena har åtalat flera medlemmar av den tidigare regeringen. Åtalen gäller angrepp på och trakasserier av samhällsaktivister, journalister och personer

(21 av 127 ord)

Litteratur

Litteraturen i Sri Lanka har starkt dominerats av buddhismen. Mycket av den omfångsrika kommentarlitteraturen till palikanon är skriven på Ceylon, och singalesiskan användes som kommentarspråk och i översättningar samt

(29 av 204 ord)

Teater och dans

Sanskritdramat kom till Sri Lanka med de indiska drottningarna, och har fortlevt som dansdramaformen kolama. Den singalesiska

(17 av 115 ord)

Film

De första biograferna i Sri Lanka öppnade 1903, och ”Rajakeeya Wickremaya” (1925) var den första filmen inspelad i landet. Från självständigheten till 1956 spelades all film i Sri Lanka in i Indien och imiterade gärna Bollywoods genreproduktioner. Pionjär och ledande

(40 av 284 ord)

Konst och arkitektur

Starkt präglad av den indiska buddhismen skiljer sig Sri Lankas konst och arkitektur ändå klart från fastlandets. De

(18 av 122 ord)

Musik

Sri Lankas mest särpräglade musik är knuten till olika former av

(11 av 71 ord)

Förhistoria

Under förhistorisk tid var ön nära knuten till den indiska subkontinenten, och stenåldersfynd från både paleolitisk, mesolitisk

(17 av 120 ord)

Historia

Buddhismen fördes till Sri Lanka från Indien, och efter hand som hinduismen tog överhand i Indien kom singaleserna att uppfatta sig som ett utvalt folk med uppgift att bevara buddhismen. Sri Lanka var tillräckligt åtskilt från sitt

(37 av 264 ord)

Kolonialtid och självständighet

Sri Lankas kryddor och strategiska läge frestade de europeiska handelsnationerna. Portugiserna anlände 1505, övertog kanelhandeln från arabiska köpmän och plundrade befolkningen. Från 1619, då Jaffnariket annekterades, behärskade portugiserna öns kustområden. De fördrevs 1658 av nederländarna, som tillskansade sig all handel på Sri Lanka, anlade kanelplantager och ökade kryddexporten. De nederländska besittningarna ockuperades 1795–96 av britterna, som 1802 gjorde Sri Lanka till en kronkoloni. De erövrade 1815–18 Kandy,

(67 av 477 ord)

Inbördeskrig

Väpnade sammanstötningar mellan armén och LTTE förekom sporadiskt under senare delen av 1970-talet. Fullt inbördeskrig utbröt 1983, sedan en LTTE-attack mot en militärpatrull hade besvarats med pogromliknande förföljelse av tamilsk civilbefolkning. Stridsutbrottet ledde till att partier som förespråkade separatism förbjöds. Efter indisk medling slöts ett fredsavtal 1987, varefter en indisk styrka sändes till ön för att övervaka avväpningen. Tvivel på regeringens ärliga vilja fick dock snart gerillan att

(68 av 480 ord)

Demokrati med brister

Segern över LTTE gjorde Rajapaksa populär bland stora delar av den krigströtta befolkningen. Efter en ny valseger 2010 fick Rajapaksas parti, Förenade folkets frihetsallians (UPFA), egen

(26 av 184 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Bengt Häger
 • Bo Gyllensvärd
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Gren-Eklund
 • Göran Andersson
 • Ingemar Grandin
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karl-Reinhold Hællquist
 • Klas Hagren
 • Lars Åhlander
 • Lennart Weibull
 • Mats Widbom
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Sven Behrens
 • Tomas Germundsson
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
G.M. Henry, A Guide to the Birds of Ceylon (2:a upplagan 1971);
S. Israel & T. Sinclair (utgivare), Indian Wildlife: Sri Lanka, Nepal (1987).
Historia:
O. Hollup & K. Stokke (utgivare), Sri Lanka: Nasjonalisme, identitet og migrasjon (1997);
G.H. Peiris, Development and Change in Sri Lanka (1996);
C.R. de Silva, Sri Lanka: A History (1987);
A. Wickremeratne, The Roots of Nationalism: Sri Lanka (1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sri Lanka. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sri-lanka