(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Sri Lanka skiljs från Indien av det smala och grunda Palksundet. Större delen av landet är lågland. Särskilt vidsträckt är låglandet

(21 av 147 ord)

Klimat

Sri Lanka har ett fuktigt tropiskt klimat, där de regnförande monsunerna

(11 av 78 ord)

Växtliv

Största delen av landet består av skoglös mark, men monsunskogar finns här och var i de östra delarna.

(18 av 125 ord)

Djurliv

En relativt stor andel av faunan är endemisk: groddjur 19 (av 39 arter), kräldjur 75 (av 145), däggdjur 12 (av 86), fåglar 20

(23 av 164 ord)

Naturskydd

År 2009 var ca 26 % av landets areal naturskyddad; bl.a. fanns

(11 av 13 ord)

Medverkande

  • Arne Anderberg
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sri-lanka/natur