starkströmsnät, elkraftnät, ledningsnät för överföring av el från produktionsanläggningar till förbrukare.

(11 av 42 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Starkströmsnätets funktionella struktur

Bild 1 visar ett starkströmsnäts allmänna uppbyggnad.

image/jpeg

starkströmsnät (bild 1). Starkströmsnätets funktionella och hierarkiska struktur.

Källor för el är förbundna inbördes och

(24 av 170 ord)

Starkströmsnätets spänningar

En sammanställning av olika nätdelars benämningar och standardspänningar visas i bild 2.

image/gif
(13 av 91 ord)

Transmissionsnät

Starkströmsnätet har en hierarkisk struktur vad gäller geografisk utsträckning och spänningsnivåer. Störst utsträckning har transmissionsnätet, som i Sverige kallas stamnätet. Det ägs av Svenska Kraftnät och förbinder alla stora energikällor och överför stora energimängder, ofta över långa avstånd, till geografiskt vidsträckta belastningsregioner. Denna uppgift kräver mycket hög driftspänning (i Sverige 200–400

(51 av 360 ord)

Distributionsnät

Distributionsnät (fördelningsnät eller lokalnät) överför och fördelar den el som tas ut från ett regionnäts fördelningsstationer till slutförbrukarna. Olika slutförbrukares eluttag varierar mycket liksom vid vilken spänningsnivå uttaget sker. Allmänt gäller att ju större en belastning är, desto högre är den spänning vid vilken den tas ut. De nominella systemspänningar (trefas huvudspänning) som utnyttjas för allmändistribution av högspänd el kan definieras som lägre spänningar än de som utnyttjas för transmission, och spänningsgränsen är därför något flytande. I speciella industrinät används

(80 av 628 ord)

Starkströmsnätets trefasstruktur

Samtliga beskrivna nät för transmission och distribution vid högspänning har det gemensamt att de saknar metallisk återledare som är gemensam för

(21 av 145 ord)

Historia

När vattenenergin började byggas ut i Sverige i slutet av 1800-talet skedde detta till stor del genom enskilda industriföretag, som lokaliserade sin produktion i anslutning till lämpliga utbyggbara källor; tekniken att överföra el

(33 av 234 ord)

Medverkande

  • Bertil Stenborg
  • Ulf Norhammar
Källangivelse
Nationalencyklopedin, starkströmsnät. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/starkströmsnät