Statistik i betydelsen insamling och tolkning av data, dvs. tillämpad statistik, kan uppfattas som en urgammal vetenskap. Redan i det forntida Egypten företogs folk- och boskapsräkningar. Självständigt metodämne blev statistik dock först efter år 1900. Dess tidigare historia sammanfaller med en rad andra ämnens, speciellt demografins.

Under 1600- och 1700-talen upptogs vid tyska universitet undervisning i ”Staatenkunde”. Delvis på grund av att data saknades handlade det i början om jämförande, vaga, verbala beskrivningar av olika staters tillgångar, t.ex. territorium, befolkning,

(80 av 866 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Statistik i Sverige

Astronomen P.W. Wargentin kallas ”den svenska statistikens fader”. Som ledamot av den 1756 inrättade Tabellkommissionen upprättade han dödlighetstabeller som efter omvandling till livslängdstabeller fick användning även internationellt. Tabellkommissionen var inriktad på befolkningsstatistik. Mer omfattande uppgifter

(35 av 245 ord)

Medverkande

  • Lennart Bondesson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Statistikens historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/statistik/statistikens-historia