Stilla havet, Stora oceanen, Pacifiken, den största av de tre oceanerna,

(11 av 64 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utsträckning och morfologi

Stilla havets gränser till de andra oceanerna varierar något i olika framställningar. I vissa sammanhang betraktas havet runt Antarktis som en egen ocean. I denna framställning kommer Stilla havet att räknas söderut till Antarktis. Gränsen till Norra ishavet går i det grunda Berings sund. I sydöst kommunicerar Stilla havet med Atlanten genom det djupa Drakesundet mellan Eldslandet i Sydamerika och Graham Land i Antarktis. Gränsen dras

(66 av 469 ord)

Geologi

Stilla havet är en rest av oceanen Panthalassa, som omgav jättekontinenten Pangea för 300 miljoner år sedan. Ny oceanbotten bildas längs den mittoceaniska ryggen samtidigt som gammal botten försvinner ned i jordens inre vid oceanens ytterområden. På så sätt förnyas hela tiden Stilla havets botten och

(46 av 322 ord)

Fysisk oceanografi

Mellan polarfronterna är ytvattnet uppvärmt till temperaturer på som mest 25–28 °C. Det varma ytvattnet kallas varmvattensfären och når till ett djup av några hundratal meter. Polvart om polarfronterna och under ytvattnet uppfyller kallvattensfären den största delen av Stilla havets volym med temperaturer på i allmänhet några grader över noll. Ytsalthalten i de öppna oceanerna styrs i första hand av skillnaden mellan avdunstning och nederbörd och är därför högst inom de subtropiska högtrycksområdena för att sedan minska mot ekvatorn och mot

(81 av 840 ord)

Biologi

Djur- och växtlivet i de oceana delarna av Stilla havet påverkas av samma storskaliga strömmönster som i övriga oceaner, med en cyklonal virvel på höga latituder, vilken sänder kallt och näringsrikt vatten mot ekvatorn längs den östra kusten, och en anticyklonal virvel med varmt, näringsfattigt vatten på ömse sidor om ekvatorialregionen. Längst i norr och längst i söder dominerar relativt få arter, som i randområdena ofta förekommer i stora mängder. Detta är fallet såväl i de östra delarna, där uppvällning

(80 av 569 ord)

Naturresurser

Fisket är omfattande i hela Stilla havet och har varit av avgörande betydelse för befolkningen på Oceaniens alla öar och i flertalet kusttrakter. Det rikaste fisket finns i uppvällningsområdena i Humboldt- och Californiaströmmen och

(34 av 240 ord)

Medverkande

  • Håkan Westerberg
  • Jarl-Ove Strömberg
  • Johan Rodhe
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Stilla havet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stilla-havet