Landets näringsliv byggde länge på den traditionella (och delvis föråldrade) tunga industrin såsom kolbrytning, varv, stål- och verkstadsindustri. Under de senaste 30 åren har en strukturförändring skett i så måtto att industrin

(32 av 227 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Till följd av den tidiga industrialiseringen och urbaniseringen var jordbrukssektorn i Storbritannien liten redan i slutet av 1940-talet. 2013 svarade jordbruket för mindre än 1 procent av BNP, och andelen sysselsatta inom sektorn låg strax över 2 procent. Produktionen

(39 av 276 ord)

Skogsbruk

Cirka 3 miljoner ha (en tiondel av landets yta) används för produktivt skogsbruk. Statligt ägda

(15 av 102 ord)

Fiske

Med sina cirka 6 000 båtar har Storbritannien EU:s näst största fiskeflotta efter Spanien. Storbritannien är

(15 av 107 ord)

Råvarutillgångar

Storbritannien har större energiresurser än något annat EU-land. Kol, som en gång var en förutsättning för det brittiska näringslivet, har minskat kraftigt i betydelse. Vid tiden för första världskriget bröts 300 miljoner ton av en miljon gruvarbetare. 1995

(38 av 265 ord)

Energiförsörjning

Storbritanniens energibehov täcks till närmare 90 procent av fossila bränslen och återstoden huvudsakligen av kärnenergi. Av landets energitillförsel produceras drygt hälften inom landet medan resten, huvudsakligen råolja och naturgas, importeras. Av den egna produktionen utgörs knappt hälften

(37 av 259 ord)

Industri

Industrins relativa betydelse för brittisk ekonomi har minskat under hela efterkrigsperioden, och i synnerhet efter 1960. Mellan 1960 och 2015 sjönk industrins andel av BNP från 36 till 20 procent; andelen

(31 av 217 ord)

Utrikeshandel

Landets utrikeshandel svarar för 1/4 av BNP. Fram till 1950 skedde en mycket stor del av Storbritanniens utrikeshandel med de

(20 av 141 ord)

Turismi

Storbritannien besöks årligen av mellan 25 och 30 miljoner utländska turister. Två tredjedelar kommer från Europa (främst Frankrike

(18 av 122 ord)

Medverkande

  • Jens Möller
  • Johan Warell
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/storbritannien/näringsliv