Storbritannien uppstod 1707 då Skottland ingick union med England och Wales, och United Kingdom of Great Britain and Ireland bildades 1801, ändrat 1922, då Irland delades, till United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Alla ingående områden är representerade i parlamentet i London. Skottland, Nordirland och Wales företräds av

(50 av 356 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Regering och kabinett

Den brittiska regeringen består totalt av cirka 100 personer, varav de flesta har underordnad (junior) ställning. Regeringens inre

(18 av 126 ord)

Parlamentet

Parlamentet består enligt den konstitutionella doktrinen av kronan (the Crown), överhuset (House of Lords) och underhuset (House of Commons). I praktiken är makten helt koncentrerad till underhuset och framför allt till den ur den politiska majoriteten bildade, ledande grupp som utgör kabinettet.

image/jpeg

Storbritannien. Parlamentsbyggnaden (Houses of Parliament) i London. Till höger syns klocktornet Big Ben.

Överhuset. Under det senaste århundradet har frågan om avskaffande eller reformering av överhuset ofta diskuterats. Det ärftliga inslaget har reducerats. Det första steget togs

(81 av 661 ord)

Indelning och självstyrelse

I England är den kommunala självstyrelsen inte enhetlig och befinner sig i början av 2000-talet i en period av förändring, senast genom Local Government Acts från 1999 och 2000. Efter en reform från 1995 finns det fyra olika former av kommunalt självstyre. Storlondon är indelat i 32 Borough

(48 av 342 ord)

Politik

Det av Theresa May utlysta nyvalet 8 juni 2017 skedde mot bakgrund av den pågående brexitprocessen, varvid May önskade förstärka sin makt i det brittiska parlamentet och därmed sin position i förhandlingarna med EU. Valet visade sig vara ett strategiskt misstag då inget parti fick egen majoritet i parlamentet (så kallat hung parliament)Fenomenet är ovanligt i länder med majoritetsvalsystem. Det har tidigare skett i Storbritannien 2010 och vid februarivalet 1974.

Trots en tillbakagång med 13 mandat kunde Konservativa

(79 av 1098 ord)

Storbritannien och EU

Storbritannien blev EU-medlem 1973. Landet hade 73 platser i Europaparlamentet vilket var lika många som Italien. Endast Tyskland och Frankrike hade fler.

Storbritannien har länge haft ett kluvet förhållande till EU. När den Europeiska kol- och stålgemenskapen, en av de tre västeuropeiska samarbetsorganisationer som tillsammans bildade EG, trädde i kraft 1952 var Storbritannien till skillnad från Frankrike, Västtyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien inte med.

Först under 1960-talet, då Storbritannien visade tecken på att vara ekonomiskt utmattat och i dåligt skick

(81 av 564 ord)

Medverkande

  • Anders Widfeldt
  • Martin Westholm
  • Nils Andrén
  • Sanna Trygg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Statsskick och politik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/storbritannien/statsskick-och-politik