strand, dynamisk gräns mellan land och vatten i hav, sjöar och floder. Stranden kan i vertikalled uppdelas i landstranden, som ligger över medelvattenytan och vattenstranden, som ligger under densamma. Strandzonen omfattar både land och havs- eller sjöbotten, dvs. både vattenstrand och landstrand. Den sträcker sig

(45 av 321 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Biologi

Växt- och djurlivet på en havsstrand är fattigt till följd av extrema omvärldsbetingelser. Landstranden präglas av mer utpräglat landlevande arter, som inte tål

(23 av 163 ord)

Medverkande

  • Anders Kullberg
  • Lars-Erik Åse
  • Ragnar Hall
Källangivelse
Nationalencyklopedin, strand. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/strand