strategi [-gi:ʹ eller -ʃi:ʹ] (grekiska stratēgiʹa ’fältherrevärdighet’, se strateg), läran om användningen av militära och andra maktmedel för att i kamp med en motståndare nå politiska mål, såväl krigsmål som andra mål såsom att bevara fred, upprätthålla neutralitet och att ändra eller bevara maktförhållanden. Detta kallades förr ofta för storstrategi, totalstrategi eller högre strategi till skillnad från militärstrategi eller operativ strategi, som avsåg de rent militära resursernas användning

(68 av 485 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Företagsekonomi

Inom företagsekonomi avses med strategi vanligen övergripande, generella aktivitetsstrukturer som sträcker sig över ett längre tidsperspektiv i företag eller organisationer (i

(21 av 150 ord)

Psykologi

Inom kognitionsforskning är strategi en metod att i tanken uppnå ett mål

(12 av 80 ord)

Medverkande

  • Einar Lyth
  • Henry Montgomery
  • Sven-Erik Sjöstrand

Litteraturanvisning

A. Beaufre, Modern strategi för fred och krig ( svensk översättning 1966).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, strategi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/strategi