stratosfäʹren (av strato-, här sammansättningsform av stratum, och sfär), den del

(11 av 35 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Temperaturfördelning

I stratosfären ökar temperaturen med höjden, vilken ger en stabil skiktning som motverkar vertikal transport. Stratosfärens nedre gräns, tropopausen, varierar

(20 av 138 ord)

Vindmönster

Vindarna i stratosfären är huvudsakligen zonala, dvs. går i öst–västlig eller väst–östlig riktning i band kring jorden. Dessa zonala vindar bestäms av stratosfärens temperaturfördelning, vilken i sin tur beror på den uppvärmning av ultraviolett solstrålning och den energi som tillförs

(40 av 281 ord)

Sammansättning

Stratosfären skiljer sig i sammansättning från de övriga atmosfärsskikten genom sin höga andel ozon och de fotokemiska reaktioner som följer av dessa ozonhalter. Med ökande höjd

(26 av 183 ord)

Joner i stratosfären

Kosmisk strålning med mycket hög energi (röntgenstrålning, elektroner och protoner) förmår

(11 av 41 ord)

Medverkande

  • André Zuber

Litteraturanvisning

G. Brasseur & S. Solomon, Aeronomy of the Middle Atmosphere ( 1984);
J.R. Holton (utgivare), An Introduction to Dynamic Meteorology (3:e upplagan 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, stratosfären. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stratosfären