strukturell lingvistik, strukturlingvistik, språkvetenskap som ser språk som system av enheter eller strukturer på olika nivåer. Såsom den strukturella lingvistikens fader brukar man betrakta Ferdinand de Saussure, vars Cours de linguistique générale (1916; ”Kurs i allmän lingvistik”) uttrycker många av strukturalismens grundidéer. Den lingvistiska strukturalismen, som även påverkade andra discipliner, uppkom i opposition mot den historiska och komparativa språkvetenskapen, som hade dominerat språkforskningen under 1800-talet och början av 1900-talet.

De mest kända representanterna för

(74 av 522 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bengt Sigurd

Litteraturanvisning

Zellig S. Harris, Methods in Structural Linguistics (1951);
M. Lane (utgivare), Structuralism (1970);
B. Malmberg, Nya vägar inom språkforskningen (4:e upplagan 1969).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, strukturell lingvistik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/strukturell-lingvistik