svampsjukdomar, mykoser, infektionssjukdomar hos människor och djur orsakade av en- eller flercelliga svamparter, inom medicinen med den generella benämningen fungus

(20 av 137 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Djupa svampinfektioner

(1 av 1 ord)

Infektioner orsakade av Candida

Caʹndida är ett släkte av dimorfa svampar, av vilka ett tiotal

(11 av 78 ord)

Mucormykos

Mögelsvampar tillhörande ordningen Mucoraʹles kan i sällsynta fall hos personer med

(11 av 43 ord)

Sporotrikos

Den dimorfa arten Spoʹrothrix (Sporoʹtrichum) scheʹnckii förekommer i jord samt på växter

(12 av 79 ord)

Kromomykos

Kroniska infektioner i hud och underliggande mjukdelar kan orsakas av en

(11 av 45 ord)

Mycetom

Mycetom eller maduromykos är en svampinfektion som förekommer i områden med

(11 av 57 ord)

Coccidioidomykos

Mögelsvampen Coccidioiʹdes immiʹtis är mycket vanlig i delar av Nord-, Mellan-

(11 av 50 ord)

Andra djupa svampinfektioner

Infektioner orsakade av: Aspergiʹllus, se aspergillos och borstmögel; av Cryptocoʹccus neofoʹrmans

(11 av 23 ord)

Ytliga svampinfektioner i hud, hår och naglar (dermatomykoser)

De vanligaste svampinfektionerna i vårt klimat är de som engagerar det

(11 av 65 ord)

Dermatofytos (tinea)

Dessa sjukdomar orsakas av tre svampsläkten, Trichoʹphyton, som infekterar hud, hår och naglar, Microʹsporum, som infekterar hud och

(18 av 128 ord)

Candidiasis

Vid sjukdom med antibiotikabehandling, vid graviditet, vid diabetes och vid störningar

(11 av 37 ord)

Pityriasis versicolor

Denna infektion, orsakad av den jästliknande svampen Pityroʹsporum ovaʹle (Pityroʹsporum orbiculaʹre

(11 av 36 ord)

Behandling

Det finns ett flertal effektiva lokalbehandlingsmedel vid ytliga svampinfektioner. Ibland fordras

(11 av 33 ord)

Djurens svampinfektioner

Många svamparter orsakar sjukdom hos djur under vissa klimatiska, hygieniska och andra betingelser. De kan angripa huden,

(17 av 117 ord)

Växternas svampsjukdomar

Svåra skadegörare på växter är rost- och sotsvampar, som angriper sädesslagen. Genom betning av utsäde med svampgifter och besprutning i odlingarna håller man svamparna tillbaka. Svampsporer sprids dock över stora avstånd, och för

(33 av 230 ord)

Medverkande

  • Gösta Winqvist
  • Hans Rorsman
  • Pia Barklund
  • Ragnar Norrby

Litteraturanvisning

Malcolm D. Richardson & D.W. Warnock, Fungal Infection: Diagnosis and Management ( 1993).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, svampsjukdomar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svampsjukdomar