Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal, utgiven av Svenska språknämnden ( 1986);
Att undervisa elever med svenska som andraspråk, utgiven av Skolverket ( 1998);
B. Ernby, Norstedts etymologiska ordbok ( 2008);
C. Garlén, Svenskans fonologi: I kontrastiv och typologisk belysning ( 2:a upplagan 1984);
C. Garlén, Svenska språknämndens uttalsordbok ( 2003);
K. Hyltenstam, ”Svenska som andraspråk – universitetsämne utan forskningsorganisation”, i Svenska som andraspråk och andra språk: Festskrift till Gunnar Tingbjörn ( 1997);
J. Lindström, Tur och ordning: Introduktion till svensk samtalsgrammatik ( 2008);
G. Malmgren & J. Thavenius (utgivare), Svenskämnet i förvandling ( 1991);
Nationalencyklopediens ordbok, utarbetad vid Språkdata, Göteborg ( 1995–96);
The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages 1–2 ( 2002–05);
A. Noreen, Vårt språk 1–5, 7, 9 ( 1903–24);
Ordbok över svenska språket (SAOB), utgiven av Svenska Akademien ( 1893–);
Svenska Akademiens ordlista (SAOL) ( 13 upplaga 2006);
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien ( 2009);
Jan Svensson, Kommunikationshistoria ( 1988);
K.F. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltidsspråket 1–2, supplement ( 1884–1973);
U. Teleman m.fl., Svenska Akademiens grammatik 1–4 ( 1999);
U. Teleman, Ära, rikedom och reda: Svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid ( 2002);
U. Teleman, Tradis och funkis: Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800 ( 2003);
O. Thorell, Svensk ordbildningslära ( 1981);
G. Tingbjörn, Svenska som andraspråk: Lärarbok 1. En introduktion ( 1994);
E. Wessén, Svensk språkhistoria 1 ( 8:e upplagan 1969), 2 ( 2:a upplagan 1948), 3 ( 1956).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska/litteraturanvisning