(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Reformation och barock

Den nyetablerade lutherska kyrkan var på 1500-talet beredd att ta scenkonsten i den teologiska pedagogikens tjänst. Det äldsta svenska dramat, ”Tobie Comedia”, är sannolikt

(24 av 171 ord)

Frihetstid och gustaviansk epok

Under frihetstiden menade hattpartiet att scenkonsten var den mest lämpade konstarten för att hävda det svenska språkets egenvärde. De utländska teatersällskapen förbjöds därför, och 1737 inledde Swenska Comedien en regelbunden teaterverksamhet i Bollhuset i Stockholm. Mycket av repertoaren

(38 av 268 ord)

Realism, naturalism och symbolism

Förutsättningarna för den svenska scenkonsten förbättrades under 1840-talet genom att ett flertal nya teaterlokaler uppfördes. Detta medförde en livlig teaterverksamhet av konstnärligt ambitiösa resande teatersällskap. Det kungliga teatermonopolet i Stockholm bröts i och med att Anders Lindeberg startade Nya teatern, och under 1800-talets senare hälft tillkom ytterligare nya scener

(49 av 343 ord)

1900- och 2000-tal

De internationella teaterteoretiska idéerna fick en genomgripande betydelse för svensk scenkonst under första hälften av 1900-talet. Den moderna regikonsten i Sverige introducerades omkring 1920 av Per Lindberg och Knut Ström vid Lorensbergsteatern i Göteborg. Olof Molander följde upp dessa satsningar på Dramaten under mellankrigstiden. Arvet förvaltades och utvecklades självständigt av Alf Sjöberg, som under femtio år som regissör vid Dramaten gav svensk teater en särprägel.

(65 av 463 ord)

Medverkande

  • Per Arne Tjäder
  • Sverker R. Ek
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Drama och teater. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/drama-och-teater