Jordbruksmarken utgör knappt 8 procent av Sveriges hela landareal; 2013 var 2,6 miljoner hektar åkermark och nära 4,5 miljoner hektar betesmark (inklusive slåtteräng).

I början av 2010-talet svarade

(28 av 195 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbrukets förutsättningar och struktur

Förutsättningarna för jordbruk varierar kraftigt mellan norr och söder. Vegetationsperioden är drygt sju

(13 av 92 ord)

Åkerbrukets odlingsinriktning

En stor andel av jordbruksmarken används till odling av vall, grönfoder och spannmål (brödsäd och fodersäd).

image/jpeg

Sverige. Källa: Jordbruksverket.

De vanligaste spannmålsgrödorna är vete och

(26 av 184 ord)

Djurhållning

Antalet nötkreatur och svin har minskat då en stor del av de små familjejordbruken med blandad produktion har

(18 av 124 ord)

Jordbrukets miljöpåverkan

Sverige började tidigt med handlingsprogram för att minska dels användningen av kemiska medel som skydd mot ogräs, svampangrepp och skadedjur, dels riskerna med att använda sådana.

Användning av svamp- och insektsmedel

(31 av 219 ord)

Jordbrukets socioekonomiska situation

Trots storleksrationaliseringen är en majoritet av jordbruken fortfarande för små för att ge tillräcklig levnadsstandard för ett hushåll. I skogsrika trakter

(21 av 148 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Jordbruk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/näringsliv/jordbruk