Med utgångspunkt från den nutida vegetationen delas Sverige vanligen in i fyra växtgeografiska regioner.

Södra lövskogsregionen, som omfattar Skåne, Blekinge och västkusten, har naturliga skogar av bok och andra ädla lövträd, medan gran endast förekommer planterad. Regionen domineras dock numera av planterad barrskog, och endast i Skåne län dominerar lövskog. I hedbetonade ädellövskogar utgörs fältskiktet av bl.a. blåbär, lingon och kruståtel, medan ängsskogar har ett rikt fältskikt av bl.a. gulplister, nunneörter, sippor och skogsbingel.

Södra barrskogsregionen, som omfattar området från

(80 av 610 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Olle G. Olsson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Växtliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sverige/natur/växtliv