(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Landformer

Längs västsidan av Sydamerika reser sig Anderna, en fortsättning söderut av Kordiljärerna i Nordamerika. Liksom dessa består Anderna av ett komplex av flera parallella kedjor vilka på några ställen förenas i massiv. Kedjorna når i medeltal 4 000–5 000 m ö.h. Av topparna är Aconcagua (6 962 m ö.h.) högst. Kedjorna åtskiljs av dalgångar som Magdalenaflodens dalgång i norr och den stora nord–sydgående centraldalen i

(65 av 423 ord)

Berggrund och jordarter

Tre olika slags geologiska regioner kan urskiljas i Sydamerikas berggrund: kratoner, dvs. gamla kontinentdelar som varit förhållandevis stabila och inte utsatts för bergskedjebildning eller omfattande deformation sedan proterozoikum (för mer än 570 miljoner år sedan); sedimentationsbassänger, dvs. fördjupningar eller bäcken i jordskorpan där tjocka lagerföljder med sediment avsatts samt ett komplex med parallella bergskedjor, Anderna, utmed västkusten. Vulkanisk aktivitet under jura och krita (ca 208–65 miljoner år före nutid) har resulterat i omfattande platåbasalter, t.ex. de upp till 1 800 m tjocka

(82 av 718 ord)

Jordmåner

Den nordöstra halvan av Sydamerika domineras av starkt vittrade och mycket gamla jordmåner (ferralsoler, acrisoler och lixisoler), belägna

(18 av 125 ord)

Klimat

På grund av Sydamerikas stora utsträckning i nord–sydlig riktning varierar klimatet starkt. Mer än hälften av kontinenten har dock tropiskt klimat, detta som en följd av att den har sin största bredd utmed ekvatorn och strax söder därom. Bland faktorer som f.ö. påverkar de sydamerikanska klimatförhållandena är den speciella reliefen, i synnerhet Andernas höga och långa bergskedja i väster. Frånsett temperatursänkningen i Andernas högre nivåer avger luften hos de fuktiga västvindarna större delen av sin fuktighet i form av orografisk

(80 av 732 ord)

Växtliv

Regnskogarna i norra Sydamerika är sannolikt jordens artrikaste ekosystem. Ecuador, med en yta ungefär som Norrlands, beräknas ha cirka 15 000 arter fröväxter, Brasilien kanske 40 000. Viktiga växtfamiljer i hela tropiska Sydamerika är palmer, panamahattsväxter, paranötsväxter och krasseväxter

(39 av 261 ord)

Djurliv

Den neotropiska regionen är den rikaste av världens alla faunaregioner. Djuren är en blandning av en kvarlevande, isolerad fauna som levde under perioden tertiär, som fått utvecklas ostört, och sentida invandrare norrifrån. Invandringen från Nordamerika, som började under kvartär, resulterade i att ett flertal djurgrupper slogs ut, bl.a. jättetrögdjur. Antalet endemiska arter är påfallande högt. Exempel på exklusiva däggdjursfamiljer är sengångare, myrslokar, kloapor och

(64 av 457 ord)

Naturresurser

Sydamerika har betydande tillgångar av nästan alla metaller. I urbergsområdena finns järn-, mangan-, wolfram-, titan-, guld-, bly- och zinkmalmer. Carajásbergen (Brasilien) torde ha världens största järnmalmsreserv, omkring 18 miljarder ton 66-procentig malm, tillsammans med stora förekomster av koppar, mangan, nickel, guld och bauxit. Betydande bauxittillgångar finns vidare i Guyana och Surinam.

(51 av 359 ord)

Medverkande

  • Arne Strid
  • Margit Werner
  • Per Ahlberg
  • Ragnar Hall
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sydamerika/natur