Sydsudan, stat i mellersta Afrika; 619 700 km2, 11 miljoner invånare (2019). Sydsudan blev 9 juli 2011 en

(18 av 124 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Sydsudan upptas av ett bäckenområde som i söder och väster omges av bergsområde. Landet genomkorsas av Nilen. Landet har savannklimat med

(21 av 149 ord)

Natur

Större delen av Sydsudan upptas av ett enormt bäckenområde, 200–500 m ö.h., som omges av berg och högplatåer. Landet genomkorsas från söder till norr av Nilen som kommer in från Uganda som Vita Nilen och bildar en serie vattenfall i Sydsudan. Mot norr förgrenar sig floden och bildar det

(49 av 342 ord)

Befolkning

Befolkningen i Sydsudan är huvudsakligen kristen (katoliker, anglikaner) eller utövar någon inhemsk religion. Den består av åtminstone 200 etniska grupper och bildar därmed en komplex demografisk struktur. Fördelningen grupperna emellan

(30 av 209 ord)

Religion

Efter sex års utökat självstyre blev Sydsudan en självständig stat 9 juli 2011. Därför är Sydsudans politiska, sociala, ekonomiska och religiösa historia i många stycken samma som Sudans.

I Sydsudan är kristendomen den dominerande religionen. Man räknar med att ca tre femtedelar av befolkningen är kristna. Den första kristna kyrkan som etablerades i

(53 av 376 ord)

Sociala förhållanden

Sydsudan är ett av världens minst utvecklade länder. Den lilla vårdsektor som fanns innan inbördeskriget i Sudan utbröt 1983 förstördes eller övergavs i stor utsträckning under kriget. Vid tiden för självständigheten 2011 kunde stora delar av Sydsudan i princip betraktas som humanitära katastrofområden.

Bland vanligt förekommande sjukdomar finns malaria, hjärnhinneinflammation, mässling, gula febern, kikhosta, flodblindhet, sömnsjuka, kolera och polio.

(59 av 415 ord)

Näringsliv

Den nybildade staten har goda ekonomiska förutsättningar med bördig jordbruksmark och rika oljetillgångar, men efter många år av krig och stora folkomflyttningar har landet fortfarande en bräcklig ekonomi. Enligt överenskommelsen mellan den regionala regeringen och Sudans regering i Khartoum ska oljeintäkterna från Abyei, som ligger

(45 av 320 ord)

Statsskick och politik

Den självständiga nationen Sydsudan utropades 9 juli 2011. Därmed fullföljdes en

(11 av 33 ord)

Sydsudans övergångsförfattning

I kraft av fredsavtalet inrättades ett regionalt parlament i Juba, och i december 2005 antogs en provisorisk grundlag. Med smärre ändringar och tillägg ersattes denna 2011 av republiken Sydsudans övergångsförfattning, som trädde i kraft i samband med självständigheten. Denna fastslår att Sydsudans president, som måste vara minst 40 år, är stats- och

(52 av 366 ord)

Abyeifrågan

Farhågorna att Sydsudan skulle komma att plågas av svåra födslovåndor bekräftades redan under de första årens självständighet. Ett problem infinner sig redan i övergångsförfattningen, där det oljerika och omstridda området Abyei definieras som en del av Sydsudan. Abyei ligger norr om den linje som traditionellt uppfattats som gräns mellan norra och södra Sudan, men dess

(55 av 387 ord)

SPLA:s och SPLM:s dominans

Förutom fördelningen av oljeinkomsterna ska länderna också enas om uppdelningen av Sudans utlandsskuld på cirka 38 miljarder US dollar. Under månaderna fram till självständigheten ökade våldet i Sydsudan markant mellan lokala milisstyrkor och den officiella försvarsstyrkan SPLA, den tidigare separatistgerillan. Regeringen i Khartoum avvisade anklagelserna från Juba om att den skulle

(51 av 363 ord)

Mänskliga rättigheter

Sedan Sydsudans självständighet 9 juli 2011 har regeringen vidtagit åtgärder för att utveckla landets rättsväsende, men trots upprepade löften har man ännu inte ratificerat viktiga avtal om mänskliga rättigheter. Otillräcklig utbildning av poliser, åklagare och domare har under brottsbekämpning och rättskipning resulterat i människorättskränkningar,

(44 av 306 ord)

Historia

Sydsudans tidiga historia är knapphändigt dokumenterad. Dagens viktigaste nilotiska folkgrupper dinka, nuer och shilluk tros ha levt i området sedan omkring 900-talet, medan folkgruppen azande tros ha invandrat under 1500-talet.

När det osmanska Egypten under 1800-talet började lägga under sig Sudan blev de afrikanska folken i söder offer för en omfattande slavhandel, vilket lade grunden till de motsättningar som utmynnade i den moderna staten Sudans delning 2011.

Den egyptiske kediven (vicekungen) Ismail Pasha inledde en formell kolonisering av södern och

(80 av 907 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Anders Jönsson
  • Curt Dahlgren
  • Gert Holmertz
  • Ingvar Svanberg
  • Jessica Christoffersen
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Ragnar Hall
  • Sven Behrens
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sydsudan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sydsudan