symbios [-o:ʹs] (grekiska symbiʹōsis ’samlevnad’, av symbioʹō ’leva tillsammans’, se vidare symbiont), varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer. Vanligen avses bara sådan samlevnad som är väsentlig för båda parter. Mer vittomfattande är mutualism, som utöver verklig symbios kan innefatta också mer tillfälliga eller för endera parten oväsentliga men dock positiva relationer. Enligt vissa numera vanliga definitioner ges emellertid symbios en ännu vidare omfattning, också innefattande kommensalism och parasitism. Här behandlas bara symbios där båda parter drar nytta av

(79 av 558 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Hugo Sjörs
  • Rune Grubb
Källangivelse
Nationalencyklopedin, symbios. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/symbios