symbolism, litterär och konstnärlig riktning.

(5 av 5 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteratur

Den litterära symbolismen har avgränsats på olika sätt: som en fransk poetisk skola vid 1880-talets mitt (Jean Moréas skrev ett symbolistiskt manifest 1886), som en bredare rörelse under

(28 av 196 ord)

Drama och teater

Under det slutande 1800-talet strävade symbolismen efter att frigöra dramat och scenkonsten från naturalismens inriktning på yttre sociala förvecklingar för att

(21 av 146 ord)

Bildkonst

Inom bildkonsten gör sig symbolistiska tendenser gällande framför allt efter mitten av 1880-talet och fram mot sekelskiftet, dels som en allmän strömning som visar sig i motiven, dels som en tendens att låta färg- och formkaraktären bära mera allmänna symboliska uttryck. Med anknytning till äldre tiders allegoritradition uppträder symbolismen med bl.a. fabelväsen hos konstnärer som

(55 av 389 ord)

Medverkande

  • Magnus Röhl
  • Sven Sandström
  • Sverker R. Ek

Litteraturanvisning

A. Balakian (utgivare), The Symbolist Movement in the Literature of European Languages (1982);
J. Cassou, Encyclopédie du symbolisme (1979);
G. Marie, Le Théâtre symboliste (1973).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, symbolism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/symbolism