Tadzjikistaʹn [-dʒi-], stat i Centralasien; 143 100 km2, 9,1 miljoner invånare

(11 av 78 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Tadzjikistan är högt och bergigt; mer än hälften av ytan ligger över 3 000 meter över havet. Norra och mellersta Tadzjikistan domineras av utlöpare från bergskedjan

(26 av 173 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Tadzjikistan är högt och bergigt; mer än hälften av ytan ligger över 3 000 m ö.h. Norra och mellersta Tadzjikistan

(20 av 126 ord)

Klimat

Tadzjikistan har ett utpräglat kontinentalt klimat. I dalarna är det subtropiskt

(11 av 64 ord)

Växt- och djurliv

Större delen av landet täcks av torrmarksvegetation med gräs och buskar; endast 4 % av arealen är skogtäckt. Låglandet

(19 av 125 ord)

Naturskydd

År 2011 fanns två nationalparker, Pamirski och Shirkent, samt ett antal

(11 av 15 ord)

Befolkning

Tadzjikistan har en befolkningstäthet av 64 invånare per km2, men som en följd av landets topografi varierar den kraftigt mellan olika delar av landet. De mellersta och framför allt östra delarna av Tadzjikistan

(33 av 241 ord)

Språk

Officiellt språk är tadzjikiska, som talas av drygt 60 % av befolkningen.

(12 av 38 ord)

Religion

Tadzjikistan är en sekulär stat med en författning som garanterar religionsfriheten. Majoriteten av Tadzjikistans befolkning hör till sunnitisk

(18 av 124 ord)

Utbildning

Endast 7 % av barnen går i förskola (2007). Utbildningssystemet ger möjlighet till elva års skolgång. Merparten av eleverna får undervisning på tadzjikiska, men det finns även klasser där undervisningen sker på

(32 av 220 ord)

Sociala förhållanden

Efter självständigheten 1991 drabbades Tadzjikistan av ett ödesdigert inbördeskrig (1992–93) vilket försämrade de sociala förhållandena radikalt. Särskilt drabbades Gorno-Badachsjan, som i princip

(22 av 153 ord)

Näringsliv

Av staterna i det forna sovjetiska Centralasien är Tadzjikistan det fattigaste; nära en tredjedel av befolkningen lever i djup fattigdom. Grundvalen i ekonomin utgörs av mineraler och metaller, jordbruk samt transfereringar från tadzjikier bosatta utanför landet.

Tadzjikistan har regionens största aluminiumfabrik men tillverkningen når inte längre upp till

(48 av 338 ord)

Jordbruk

Endast 7 procent av Tadzjikistans areal lämpar sig för jordbruk. Trots den begränade jordbruksarealen sysselsätter jordbruket ungefär hälften av landets arbetsstyrka. Majoriteten av åkerarealen återfinns

(25 av 177 ord)

Mineral och energi

Tadzjikistan har länge dragit nytta av sina betydande tillgångar på såväl ädla metaller, särskilt guld och

(16 av 110 ord)

Industri

Den industriella verksamheten i Tadzjikistan har länge dominerats av ett litet

(11 av 78 ord)

Utrikeshandel

Aluminium och bomull är de viktigaste exportvarorna; aluminiumverket i Tursunzoda, väster

(11 av 70 ord)

Kommunikationer

Merparten av transportarbetet, vad avser både gods- och passagerarbefordran, utförs av fordonstrafik. Vägnätet omfattar ca 27 800 km allmän

(19 av 126 ord)

Massmedier

Tidningsläsandet har minskat stadigt i Tadzjikistan sedan mitten av 1990-talet på grund av försämrade hushållsinkomster. Tidningar med svag

(18 av 122 ord)

Statsskick och politik

Tadzjikistan är ett litet land med en etniskt blandad befolkning, omgivet

(11 av 61 ord)

Statsskick

I november 1992 tog det kommunistiskt dominerade Högsta sovjet under Emomali Rachmonov över regeringsmakten. I november 1994 valdes Rachmonov (som sedermera valt att skriva sitt namn Rachmon utan det ryska suffixet -ov) till president, och samtidigt antogs en ny författning. Enligt

(41 av 288 ord)

Politik

Någon reell opposition mot regimen tillåts inte och Emomali Rachmon har vunnit samtliga presidentval (1999, 2006 och 2013) med överväldigande majoritet.

I

(22 av 148 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Tadzjikistan har i samband med och efter Sovjetunionens sönderfall

(11 av 38 ord)

Försvar

Försvaret skars ned kraftigt efter Sovjetunionens upplösning och omorganiserades delvis under pågående oroligheter. År 2006 slöts ett militärt

(18 av 125 ord)

Litteratur

Tadzjikistans klassiska litteratur utgör en del av den persiska litteraturen. Många av de iranska diktarna verkade

(16 av 108 ord)

Film

Tadzjikistans filmhistoria kan indelas i fyra skeden: det första från revolutionen till 1955, det andra 1955–65, det tredje 1965–85 och det senaste från perestrojka till våra dagar. Minnesvärd från

(29 av 202 ord)

Musik

Folkmusiken kan delas in tre regionala stilar. I centrala Tadzjikistan är de slättboendes folkmusik besläktad med uzbekernas i Buchara–Samarkandregionen. Vanliga instrument är dutar, tanbur (lutor), tjang (hackbräde), gidzjak (fiddla), surnaj (skalmeja), nagara och dojra (trummor). Musiken bland bergsborna har många arkaiska drag, i norr är den besläktad med musiken i södra Kirgizistan; i Pamir i söder med musiken i norra Afghanistan. Vanliga instrument är tulak (flöjt), dumbrak (luta), gidzjak och i Pamir rubob (luta).

Som

(75 av 512 ord)

Förhistoria

I de mer låglänta områdena har fynd från tidigpaleolitikum gjorts, medan de högre liggande delarna

(15 av 101 ord)

Historia

Indiska och persiska källor från århundradena före vår tideräknings början vittnar om att nuvarande Tadzjikistans territorium redan då beboddes av persisktalande folk liksom stora delar av Centralasien

(27 av 189 ord)

Del av Sovjetunionen

När det nybildade Sovjetunionen ritade om den politiska kartan i Centralasien och grundande Tadzjikistan som en autonom republik 1924

(19 av 133 ord)

Tadzjikistan under Emomali Rachmon

Gränserna för de fem stater som Sovjetunionen skapade i Centralasien under 1920- och 30-talen sammanföll inte med de naturliga gränserna på samma sätt som de gjort i de förkoloniala khanaten. De berg som tidigare utgjort statsgränser hamnade mitt i det nya Tadzjikistan och isolerade den tadzjikiska delen av Ferganadalen och Badachsjan i öster från de centrala delarna av landet.

När den politiska makten i samband med Sovjetunionens upplösning flyttades från Moskva till Dusjanbe övergick konkurrensen mellan de regionala eliterna i

(80 av 616 ord)

Medverkande

 • Aasulv Lande
 • Anders Hansson
 • Ann Wilkens
 • Bo Utas
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Hjärpe
 • Jan von Konow
 • Johan Callmer
 • Klas-Göran Karlsson
 • Lars Åhlander
 • Lena Jonson
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Owe Ronström
 • Sven Behrens
 • Torgny Hinnemo
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Örjan Sjöberg

Litteraturanvisning

Sociala förhållanden:
Magnus Andersson & I. Svanberg, Från Rio till Aral: Om miljömord i Centralasien (1995).
Litteratur:
J. Bec̆ka, ”Tajik literature from the 16th century to the present”, i J. Rypka (utgivare), History of Iranian literature (1968).
Förhistoria:
P. Kohl, Central Asia (1984).
Historia:
E. Allworth (utgivare), Central Asia: One Hundred and Thirty Years of Russian Dominance (1995);
Lena Jonsson, Tajikistan in the New Central Asia: Geopolitics, Great Power Rivalry and Radical Islam (2006);
M.B. Olcott, Central Asia’s New States: Independence, Foreign Policy, and Regional Security (1996);
Bengt Petersson & Ingvar Svanberg (utgivare), Det nya Centralasien: Fem forna sovjetrepubliker i omvandling (1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tadzjikistan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tadzjikistan