Tadzjikistaʹn [-dʒi-], stat i Centralasien; 143 100 km2, 9,1 miljoner invånare

(10 av 74 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Tadzjikistan är högt och bergigt; mer än hälften av ytan ligger över 3 000 meter över havet. Norra och mellersta Tadzjikistan domineras av utlöpare från bergskedjan

(25 av 172 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Tadzjikistan är högt och bergigt; mer än hälften av ytan ligger över 3 000 m ö.h. Norra och mellersta

(17 av 119 ord)

Klimat

Tadzjikistan har ett utpräglat kontinentalt klimat. I dalarna är det subtropiskt

(11 av 60 ord)

Växt- och djurliv

Större delen av landet täcks av torrmarksvegetation med gräs och buskar; endast 4 % av arealen är skogtäckt.

(17 av 121 ord)

Naturskydd

År 2011 fanns två nationalparker, Pamirski och Shirkent, samt ett antal

(11 av 15 ord)

Befolkning

Tadzjikistan har en befolkningstäthet av 64 invånare per km2, men som en följd av landets topografi varierar den kraftigt mellan olika delar av landet. De mellersta och framför allt östra delarna av Tadzjikistan

(33 av 236 ord)

Språk

Officiellt språk är tadzjikiska, som talas av drygt 60 % av befolkningen.

(11 av 36 ord)

Religion

Tadzjikistan är en sekulär stat med en författning som garanterar religionsfriheten. Majoriteten av Tadzjikistans befolkning hör till sunnitisk

(18 av 123 ord)

Utbildning

Endast 7 % av barnen går i förskola (2007). Utbildningssystemet ger möjlighet till elva års skolgång. Merparten av eleverna får undervisning på tadzjikiska, men det finns även klasser där undervisningen sker på

(31 av 218 ord)

Sociala förhållanden

Efter självständigheten 1991 drabbades Tadzjikistan av ett ödesdigert inbördeskrig (1992–93) vilket försämrade de sociala förhållandena radikalt. Särskilt drabbades Gorno-Badachsjan, som i

(21 av 149 ord)

Näringsliv

Tadzjikistan är fattigast av staterna i det forna sovjetiska Centralasien. Grundvalen i landets ekonomi utgörs av bomullsodling och aluminiumindustri. Utöver dessa näringar har även

(24 av 168 ord)

Jordbruk

Endast 7 procent av Tadzjikistans areal lämpar sig för jordbruk. Trots den begränade jordbruksarealen sysselsätter jordbruket ungefär hälften av landets arbetsstyrka. Majoriteten av åkerarealen återfinns

(25 av 175 ord)

Mineral och energi

Tadzjikistan har länge dragit nytta av sina betydande tillgångar på såväl ädla metaller, särskilt guld och

(16 av 110 ord)

Industri

Den industriella verksamheten i Tadzjikistan har länge dominerats av ett litet

(11 av 78 ord)

Utrikeshandel

Aluminium och bomull är de viktigaste exportvarorna; aluminiumverket i Tursunzoda, väster

(11 av 70 ord)

Kommunikationer

Merparten av transportarbetet, vad avser både gods- och passagerarbefordran, utförs av fordonstrafik. Vägnätet omfattar ca 27 800 km allmän

(18 av 124 ord)

Massmedier

Tidningsläsandet har minskat stadigt i Tadzjikistan sedan mitten av 1990-talet på grund av försämrade hushållsinkomster. Tidningar med

(17 av 119 ord)

Statsskick och politik

Tadzjikistans politiska liv har sedan landet blev självständigt 1991 kännetecknats av starka politiska och regionala motsättningar. I november 1992 tog det kommunistiskt dominerade Högsta sovjet under Emomali Rachmonov över regeringsmakten. I november 1994 valdes Rachmonov (som sedermera valt att stava sitt namn Rahmon utan det ryska suffixet -ov) till

(49 av 344 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Tadzjikistan har i samband med och efter Sovjetunionens sönderfall

(11 av 38 ord)

Försvar

Försvaret skars ned kraftigt efter Sovjetunionens upplösning och omorganiserades delvis under pågående oroligheter. År 2006 slöts ett

(17 av 118 ord)

Litteratur

Tadzjikistans klassiska litteratur utgör en del av den persiska litteraturen. Många av de iranska diktarna verkade

(16 av 108 ord)

Film

Tadzjikistans filmhistoria kan indelas i fyra skeden: det första från revolutionen till 1955, det andra 1955–65, det tredje 1965–85 och det senaste från perestrojka till våra dagar. Minnesvärd från

(29 av 202 ord)

Musik

Folkmusiken kan delas in tre regionala stilar. I centrala Tadzjikistan är de slättboendes folkmusik besläktad med uzbekernas i Buchara–Samarkandregionen. Vanliga instrument är dutar, tanbur (lutor), tjang (hackbräde), gidzjak (fiddla), surnaj (skalmeja), nagara och dojra (trummor). Musiken bland bergsborna har många arkaiska drag, i norr är den besläktad med musiken i södra Kirgizistan; i Pamir i söder med musiken i norra Afghanistan. Vanliga instrument är tulak (flöjt), dumbrak (luta), gidzjak och i Pamir rubob (luta).

(71 av 507 ord)

Förhistoria

I de mer låglänta områdena har fynd från tidigpaleolitikum gjorts, medan de högre liggande

(14 av 99 ord)

Historia

Indiska och persiska källor från århundradena före vår tideräknings början vittnar om att nuvarande Tadzjikistans territorium redan då beboddes av persisktalande folk liksom stora delar av Centralasien vid den tiden. Landet mellan Amu-Darja och Syr-Darja, genom vilket Sidenvägen från Samarkand till Kina löpte, erövrades i början av 700-talet av araberna och styrdes under tidig medeltid av olika persiskspråkiga, islamiska dynastier. Under 900-talets samanidervälde växte Samarkand och Buchara (i

(68 av 484 ord)

Medverkande

 • Aasulv Lande
 • Anders Hansson
 • Bo Utas
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Hjärpe
 • Jan von Konow
 • Johan Callmer
 • Klas-Göran Karlsson
 • Lars Åhlander
 • Lena Jonson
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Owe Ronström
 • Sven Behrens
 • Torgny Hinnemo
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Örjan Sjöberg

Litteraturanvisning

Sociala förhållanden:
Magnus Andersson & I. Svanberg, Från Rio till Aral: Om miljömord i Centralasien (1995).
Litteratur:
J. Bec̆ka, ”Tajik literature from the 16th century to the present”, i J. Rypka (utgivare), History of Iranian literature (1968).
Förhistoria:
P. Kohl, Central Asia (1984).
Historia:
E. Allworth (utgivare), Central Asia: One Hundred and Thirty Years of Russian Dominance (1995);
Lena Jonsson, Tajikistan in the New Central Asia: Geopolitics, Great Power Rivalry and Radical Islam (2006);
M.B. Olcott, Central Asia’s New States: Independence, Foreign Policy, and Regional Security (1996);
Bengt Petersson & Ingvar Svanberg (utgivare), Det nya Centralasien: Fem forna sovjetrepubliker i omvandling (1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tadzjikistan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tadzjikistan