Taiwan saknar i stort sett inhemska mineral- och energiråvaror, och basen för näringslivets expansion har varit export av alltmer avancerade industrivaror. Utvecklingen har främjats av god tillgång på utbildad arbetskraft och en flexibel företagsstruktur, med intresse för effektivitet, vinster och investeringar. Redan på 1960-talet började Taiwan framträda som en av Asiens ”ekonomiska tigrar” (jämte Sydkorea, Singapore och Hongkong), och under de tre följande årtiondena växte dess ekonomi i en takt som var i stort sett utan

(76 av 541 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk och fiske

Knappt 23 procent av Taiwan är uppodlad medan skog täcker 58 procent. Skogsmarken är mycket kuperad

(16 av 112 ord)

Energi och mineral

Taiwan har ytterst små tillgångar av mineral och energiråvaror. Betydande utvinning finns enbart av svavel och marmor

(17 av 115 ord)

Industri

Tillverknings- och byggnadsindustrin svarade 2016 för tillsammans 35 procent av BNP och 37 procent av sysselsättningen. För enbart tillverkningsindustrin var siffrorna 24 procent respektive 27 procent. Taiwans prägel av ”nytt industriland” var som tydligast i mitten av 1980-talet, då drygt 37 procent av de sysselsatta fanns

(46 av 325 ord)

Utrikeshandel

Taiwan är starkt beroende av utrikeshandel, som är motorn i den ekonomiska tillväxten. I flera årtionden har Taiwan haft överskott i såväl bytesbalansen som i handelsbalansen och

(27 av 186 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/taiwan/näringsliv