Tchad [tʃad], stat i Centralafrika; 1,3 miljoner km2, 16,9 miljoner invånare (2020). Tchad gränsar i

(15 av 111 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Landytan i Tchad har formen av ett stort bäcken, omgivet av berg utom i väster där Tchadsjön ligger. Jordlagret består runt Tchadsjön mest

(23 av 160 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Landytan i Tchad har formen av ett stort bäcken, omgivet av berg utom i väster. Här ligger

(17 av 117 ord)

Klimat

Tchad har tropiskt klimat, i söder växelfuktigt savannklimat, medan mellersta delen

(11 av 67 ord)

Växtliv

Norra Tchad är en del av Sahel, medan södra Tchad hör till det sudanesiska floraområdet. Den ringa

(17 av 116 ord)

Djurliv

Faunan domineras av savann- och ökenlevande djur. Det finns drygt 130 arter däggdjur och nästan 500 arter häckande

(18 av 123 ord)

Naturskydd

År 1996 hade Tchad två nationalparker, savannområdet Zakouma med lejon, leopard,

(11 av 37 ord)

Befolkning

Tchad hör till Afrikas glesast befolkade länder. De södra, nederbördsrika landsdelarna är tätast befolkade, medan de norra ökenområdena är i det närmaste folktomma. År 2020 beräknades landets genomsnittliga befolkningstäthet vara 13 invånare per km2.

Landet

(35 av 243 ord)

Språk

Officiella språk är franska och arabiska. I landet talas över hundra

(11 av 56 ord)

Religion

År 2010 var nästan 60 % av Tchads befolkning muslimer. Islam kom till landet redan på 600-talet genom generalen Uqba ibn Nafi (622–83), som stod i umayyaddynastins tjänst. Sufismen har en stark ställning; särskilt framträdande sufiska ordnar är Tijaniya, som har inkorporerat en del lokala afrikanska element i

(48 av 329 ord)

Utbildning

Skolgång är officiellt obligatorisk mellan 6 och 12 år men förverkligandet har försvårats på grund av brist på skolor och lärare, inbördeskrig

(22 av 156 ord)

Sociala förhållanden

Tchad hör till jordens fattigaste länder. Det är också ett starkt segmenterat samhälle, där befolkningen känner större samhörighet med ofta antagonistiska grupper som släkt, klan och folkgrupp än med landet som helhet. Fyra av fem invånare lever

(37 av 260 ord)

Näringsliv

Tchad är ett av regionens fattigaste länder. Torka, inbördeskrig och administrativa problem har bidragit till

(15 av 106 ord)

Jordbruk

Endast 3 procent av landets yta är uppodlad. Jordbruket, vilket är outvecklat,

(12 av 81 ord)

Naturresurser

Tchad har rika mineraltillgångar, men inbördeskrig och dålig infrastruktur har bromsat

(11 av 77 ord)

Industri

Vid sidan av oljeindustrin är den industriella sektorn liten; Tchad hör

(11 av 63 ord)

Utrikeshandel

Tchad har under många år haft ett stort underskott i handelsbalansen och därför

(13 av 90 ord)

Kommunikationer

Stora avstånd försvårar utlandstrafiken. Inne i Tchad är transportsystemet otillräckligt, och stora

(12 av 79 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Tchad är mycket liten. Landets enda dagstidning är den

(11 av 66 ord)

Statsskick och politik

Tchad har sedan självständigheten från Frankrike 1960 präglats av diktatoriskt styre

(11 av 14 ord)

Statsskick

Den nu gällande författningen godkändes i en folkomröstning 1996 och fastslår att Tchad är en enhetsstat. Presidenten utses i allmänna val för fem år,

(24 av 171 ord)

Politik

Tchad har under hela sin tid som självständig stat präglats av närmast oavbrutna väpnade uppror. Den nuvarande presidenten Idriss Déby kom liksom

(22 av 152 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Tchad är i huvudsak franskpåverkad, dock i kombination med

(11 av 22 ord)

Mänskliga rättigheter

Sedan självständigheten 1960 har Tchad plågats av stor politisk instabilitet vilket lett till allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna på alla fronter.

Enligt Human Rights Watch har president Idriss Déby skärpt sitt grepp om makten och trots att en ny medielag antogs

(42 av 299 ord)

Försvar

Försvaret, som formellt bygger på värnplikt, omfattar (2009) ca 25 000 man och är under reorganisation. Halvmilitära säkerhetsstyrkor uppgår till 10 000 man. Det politiska läget i Tchad har under lång

(31 av 204 ord)

Musik

Kontrasterna är stora mellan musiktraditionerna i norra och södra Tchad. Det islamiska norr domineras av folkgrupperna teda och daza, som har samma musikinstrument och

(24 av 170 ord)

Historia

Tchad tillkom genom fransk kolonialpolitik omkring 1900 och omfattar områden med olika kulturer och historia. I norr bebos den sahariska bergsöknen av nomad- och oasfolk (teda). I Sahelbältet söder om öknen, med en mycket blandad befolkning (invandrade araber med flera), har tidigt islamiserade riken blomstrat i mer än ett årtusende: i trakterna kring Tchadsjön det stora riket Kanem–Bornu (se också Bornu), sydöst om sjön kungadömet Bagirmi (se bagirmi), i gränstrakterna mot Sudan sultanatet Wadai. Dessa rikens ekonomiska ryggrad var handeln, främst med slavar,

(83 av 1045 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Per Söderberg
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg

Litteraturanvisning

Allmänt:
Chad: A Country Study, utgiven av United Nations (1990).
Befolkning och etnografi:
I. Fazzio, Parental Investment Among Arab and Dazagada Herding Societies of West Chad (2008).
Statsskick och politik:
K. Whiteman, Chad (1988).
Historia:
M.J. Azevedo, Chad: A Nation in Search of Its Future (1997);
S. Decalo, Historical Dictionary of Chad (3:e upplagan 1997);
Hans Eriksson & Björn Hagströmer, Chad: Towards Democratisation or Petro-dictatorship? (2005);
A. Meier, Hunger und Herrschaft: Vorkoloniale und frühe koloniale Hungerkrisen im Nordtschad (1995);
J. Millard Burr & Robert O. Collins, Africa’s Thirty Years War: Libya, Chad and the Sudan 1963–1993 (1999);
D. Nebardoum, Le Labyrinthe de l’instabilité politique au Tchad (1998);
V. Thompson & R. Adloff, Conflict in Chad (1981).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tchad. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tchad