telefoni (av grekiska tēʹle ’fjärran’ och grekiska fōnēʹ ’ljud’), teknik för att överföra tal (ljud) över längre sträckor mellan två eller

(21 av 151 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bakgrunder

Den 14 februari 1876 lämnade Alexander Graham Bell in en ansökan till patentbyrån i Washington gällande en apparat för överföring av ljud med hjälp av en kontinuerlig elektrisk ström. Denna uppfinning, telefonen, visades för första gången för allmänheten vid världsutställningen i Philadelphia senare samma år. Telefonin utvecklades mycket snabbt under de följande åren. I december 1877 byggdes de första privata telefonförbindelserna i Stockholm, och redan 1885 fanns

(67 av 474 ord)

Telefonnätet

Dagens publika telefonnät kan sägas bestå av två delar, lokalnätet och förmedlingsnätet. Lokalnätet, omfattande abonnentledningar, koncentratorer, multiplexorer och lokalstationer, står för minst 50 % av det totala nätets investeringar. Abonnenterna är anslutna till lokalstationer i lokalnätet ofta via koncentratorer eller multiplexorer. Förmedlingsnätet, vars främsta uppgift är att knyta ihop lokalstationerna, har fram till i dag varit uppbyggt av transmissionsförbindelser och förmedlingsstationer arrangerade i en hierarkiskt uppbyggd struktur. På de lägsta nivåerna i denna hierarkiska struktur finner vi lokalstationer av skilda slag.

(81 av 638 ord)

Telefonväxeln

Telefonväxlarna i nätet kopplar i dag i huvudsak digitala talkanaler om 64 kbps, men även digitala kanaler av annan kapacitet – upp till 1920 kbps (30 · 64 kbps) – för andra tjänster. Växlarna har en mycket stor trafikkapacitet. En lokalväxel kan ha upp till 50 000 abonnenter anslutna. Stora förmedlingsstationer kan mycket väl hantera mer än 100 samtalsuppkopplingar i sekunden. Detta motsvarar uppemot 20 000 samtidigt

(67 av 433 ord)

Tjänster

Sedan många år tillhandahåller teleoperatörerna särskilda tjänster kopplade till telefoni. I Sverige införde Telia mycket tidigt ett antal PLUS-tjänster, vilka ingick i själva telefonabonnemanget. Exempel på dessa tjänster är förfrågan, medflyttning, pendling, samtal väntar, trepartssamtal och

(36 av 255 ord)

Transmissionssystem

Moderna transmissionssystem för telefoni är uppbyggda som digitala tidsmultiplexsystem av i princip två skilda slag. Det första är relaterat till kretsförmedlade system, det andra till paketförmedlade system. Det senare är i dag implementerat via ATM-tekniken (engelska asynchronous transfer mode; se telekommunikation) och är den kopplings- och transmissionsteknik vilken används för att bygga upp bredbands-ISDN. Helt dominerande i dag är den kretsförmedlade tidsmultiplextekniken (se tidsmultiplex och teleledning). Här förs den digitala bitströmmen, representerande ett telefonsamtal, över en och samma transmissionsledning, i

(80 av 726 ord)

Framtidens telekommunikationssystem

Förkortningen UPT står för universal personal telecommunications, ett telekommunikationssystem för alla typer av teletjänster, där

(15 av 104 ord)

Medverkande

  • Ulf Körner
Källangivelse
Nationalencyklopedin, telefoni. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/telefoni