television, TV, teve, metod att överföra rörliga bilder med ljud. Tekniken är väl lämpad som massmedium; se Television som massmedium nedan.

De första TV-apparaterna hade mekanisk uppbyggnad. Sitt

(28 av 197 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

TV-produktion

Många TV-program görs i studio med uppbyggda scenerier och omfattande bild-, ljud- och ljusutrustning. Studions TV-kameror är förbundna med kontrollrummet, där videosignalerna från de olika

(25 av 175 ord)

Studioutrustning

Efter ljusets passage genom objektivet avbildas motivet på en eller flera sensorer inne i TV-kameran, där bilden omvandlas till en elektrisk signal, en videosignal. En vanlig sensortyp är CCD (charge-coupled device), en halvledarkomponent vars ljuskänsliga yta består av ett mycket stort antal tätt liggande bildpunkter. Äldre TV-kameror hade i stället elektronrör, t.ex. plumbikoner. Dessa var större, tyngre, krävde mer effekt och åldrades snabbare än CCD.

I kameror för professionellt bruk delas ljuset upp på tre olika sensorer för

(78 av 554 ord)

TV-teknik

Varje TV-bild byggs upp av mer än 400 000 individuella bildpunkter. De TV-system som används i Europa i dag har en bildfrekvens på 25 Hz och TV-bilden består av totalt 625 linjer (30 Hz respektive 525 linjer i bl.a. USA och Japan). Bilden överförs horisontellt, varannan linje för linje, två gånger för varje helbild. Tekniken kallas radsprång och utnyttjades för att man i äldre TV-apparater med

(66 av 458 ord)

Färgtelevision

Färgsignalen skapas ur de tre primärfärgerna rött, grönt och blått (R, G, B). Dagens primärfärger bestämdes av de fluorescerande ämnen som fanns tillgängliga vid färg-TV:s tillkomst på 1950-talet. När man skulle införa färg-TV gällde det att utforma systemet så att programmen även fortsättningsvis kunde ses på befintliga äldre mottagare, om än i svartvitt. Den kompletta färgsignalen består därför av en svartvit del (luminans) och en färgdel (krominans). Luminansen, som betecknas Y, fås genom summering av signalerna för de

(78 av 619 ord)

Utsändning

(1 av 1 ord)

Analog sändning

I större TV-stationer används separata sändare för ljud och bild, kopplade till en och

(14 av 94 ord)

Digital sändning

Den sammansatta dataströmmen av flera olika TV-kanaler som i sin tur är sammansatta av video, ljud och data råddas (engelska scrambling) för skydd mot icke auktoriserat användande. Detta kan ske av upphovsrättsskäl eller för att tillgång upplåts mot betalning; se betal-TV. Beroende av överföringsmedium modulerar den råddade dataströmmen en eller flera bärvågor. De modulerade bärvågorna matar en sändare som matar en antenn och signalen går ut i etern.

I Europa och på många andra håll används den digitala TV-standarden DVB,

(80 av 1245 ord)

Mottagning

Antennen är ansluten till mottagarens kanalväljare, där avstämning sker till önskad TV-kanal. I efterföljande steg detekteras och separeras bild, ljud, text-TV och

(22 av 154 ord)

Historik

Televisionens principer beskrevs redan på 1800-talet, men först ett stycke in på 1900-talet kom de uppfinningar som utgjorde förutsättningarna: fotocellen, förstärkarröret och katodstråleröret. År 1884 tog den tyske ingenjören och uppfinnaren Paul Nipkow (1860–1940) ut patent på en optomekanisk överföringsmetod för bilder. En roterande skiva (Nipkows skiva) var försedd med 24 hål placerade längs en spirallinje. Härigenom kunde man avsöka bilden linje för linje. År 1926 genomförde John

(68 av 483 ord)

Sverige

VM i fotboll 1958 betydde ett publikt genombrott för TV över hela landet, två år

(15 av 104 ord)

Nyare utveckling

På senare tid har digital teknik kommit till användning, först i produktionen, men sedan 1994 även i sändning. Den första digitala komponenten i TV-studion var tidbaskorrektorn (TBC)

(27 av 189 ord)

HDTV

Sändningar i högupplöst format sker reguljärt sedan flera år över Skandinavien via satellit och i vissa kabelnät samt terrestert över Mälardalen. Två varianter används i dag parallellt: 1080i respektive 720p. Siffrorna anger det antal horisontella linjer som

(37 av 264 ord)

IPTV

I takt med utbyggnaden av bredband uppstår möjligheten att också överföra

(11 av 65 ord)

Push-VOD

Konventionella TV-nät kan bara överföra information åt ett håll. För att efterlikna de tjänster som kan erbjudas i dubbelriktade nät görs försök med

(23 av 164 ord)

Webb-TV

Den ökande kapaciteten i öppna internet skapar möjlighet att också titta

(11 av 21 ord)

Mobil TV

På flera håll görs försök med mobil TV-mottagning. I Europa har man enats om att utnyttja standarden DVB-H, där H står för hand held (’handhållen’). Jämfört med andra DVB-standarder

(29 av 206 ord)

Television som massmedium

Televisionen har under sin korta historia som massmedium genomgått en dramatisk utveckling. En central fråga har varit förhållandet mellan TV som ett medium i allmänhetens tjänst (public service eller ”allmän-TV”, ofta med monopol på sändningsrätten), som kommersiell verksamhet och som ett helt statskontrollerat monopolmedium. Typfall är i första fallet t.ex. brittiska BBC, i andra de amerikanska kommersiella TV-bolagen ABC,

(59 av 421 ord)

Medverkande

  • Gunnar Kihlander
  • Karl Erik Gustafsson
  • Karl Erik Rosengren
  • Nils-Erik Kristoferson
  • Per Appelquist

Litteraturanvisning

Tekniskt utrymme för ytterligare TV-sändningar, SOU 1994:34;
K.E. Gustafsson, Televisioner (1987);
S. Hadenius m.fl., Massmedier (9:e upplagan 2008);
B. Höijer & L. Nowak (utgivare), I publikens intresse (1990);
K.-E. Rosengren (utgivare), Media Effects and Beyond (1994);
M. Tancock, Broadcast Television Fundamentals (1991);
J. Watkinson, The Art of Digital Video (1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, television. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/television