teosofi (grekiska theosophiʹa ’kunskap om gudomliga ting’, av teo- och -sofi), det speciella system som på 1800-talet utbildades av Teosofiska Samfundet. Enligt detta system utgör universum alltifrån atomer till galaxer ett sammanhängande helt, vars olika

(35 av 250 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

Teosofisk: A. Kennedy Winner, De grundläggande idéerna i ockult visdom ( svensk översättning 1983). Icke-teosofisk: H. Arlebrand, Det okända ( 1992), B.F. Campbell, Ancient Wisdom Revived: A History of the Theosophical Movement ( 1980);
O. Hammer, På spaning efter helheten: New age, en ny folktro? ( 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, teosofi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teosofi-(teosofiska-samfundets-system)