terrorism, våldshandlingar som är politiskt betingade och syftar till att påverka samhället eller ett

(14 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Statsterrorism

Statsterrorism är våldsdåd som har beordrats av eller leder sitt ursprung till en

(13 av 90 ord)

Nationell terrorism

Nationell terrorism har sin grund i förmenta eller faktiska politiska eller sociala missförhållanden. Våldet utövas av fristående grupper och riktar sig oftast mot den egna staten, dess institutioner och intressen eller mot representanter för den rådande ordningen. Nationell terrorism förekommer i många länder, ofta som en del i en väpnad kamp mot regimen.

De mest kända nationella terroristorganisationerna i Europa torde vara irländska IRA och den baskiska separatiströrelsen ETA, men båda organisationerna har under de senaste årtiondena i praktiken nästan

(80 av 1307 ord)

Internationell terrorism

Internationell terrorism utövas av organisationer eller grupper som angriper mål även utanför hemlandets gränser. Målen kan vara diplomatisk personal, ambassader, turistbyråer eller kommunikationsmedel, till exempel flygplan och fartyg. Bland länder som har anklagats för att använda eller stödja terrorism kan nämnas Pakistan, Iran, Nordkorea, Syrien och Sudan. Även några av länderna i det forna östblocket anses tidigare ha stött vissa former av terrorism.

Den internationella terrorismen har i allmänhet utövats av några av de ovan nämnda nationella organisationerna, oftast i

(80 av 1248 ord)

Terrorism i Sverige

Som det första terroristdådet i modern tid i Sverige brukar man räkna mordet 1972 på den jugoslaviske Stockholmsambassadören (av Ustaša). Sedan förövarna gripits och dömts för brottet kapades ett svenskt inrikesflygplan 1972 av sympatisörer till mördarna, och en frigivning tvingades fram.

År 1975 inträffade ambassaddramat, då terroristerna omgående utvisades till Tyskland, men 1977 avslöjades förberedelser för en hämnd- och fritagningsaktion från terroristernas sida, varvid bland annat dåvarande

(67 av 478 ord)

Bekämpning av terrorism

Ett flertal internationella konventioner mot terrorism har utarbetats. Inledningsvis berörde dessa i första hand skyddet för den civila luftfarten (Tokyo 1963, Haag 1970 och Montreal 1971). FN:s diplomatskyddskonvention (Wien 1973) är ett annat exempel, liksom de europeiska konventionerna om bekämpande av terrorism (Europarådet 1977) och FN:s internationella konvention mot tagande av gisslan (1979).

Sammanlagt finns 13 olika FN-konventioner mot terrorism. Bland de senaste kan nämnas

(65 av 461 ord)

Historik

Världshistorien erbjuder många exempel på envåldshärskare och andra totalitära regimer som hänsynslöst har terroriserat den egna befolkningen eller besegrat fientliga folkslag eller folkgrupper. I modern terminologi brukar terrorism emellertid betecknas som våldshandlingar riktade mot det bestående politiska eller ekonomiska systemet i ett land, utan hänsyn till om även oskyldiga drabbas.

Med den definitionen faller inte bara terrorregimer utan även de flesta av historiens mord eller attentat mot kungar och andra

(70 av 500 ord)

Medverkande

  • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

H. Hederberg, Operation Leo: Människorna kring Norbert Kröcher (2010);
B. Kumm, Terrorismens historia (2008);
T. Tännsjö, Läget: Om krig, moral och världens framtid (2005).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, terrorism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrorism