Tid som mätbar fysikalisk storhet definieras genom den grundläggande tidsenheten, sekunden. Definitionen, som antogs 1967 av BIPM (Internationella

(18 av 128 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Atomtid

För noggranna fysikaliska tidsangivelser, till exempel i samband med precisionsnavigering eller när man vill ange med stor noggrannhet när en händelse

(21 av 150 ord)

Absolut tid

Galilei åskådliggjorde tiden grafiskt som en rät linje, indelad i lika långa intervall. Därmed förvandlades tiden

(16 av 109 ord)

Relativistisk tid

I relativitetsteorin flätade Einstein samman tiden och rummet till en oupplöslig enhet, rumtiden, med ljushastigheten som högsta möjliga hastighet. En följd av detta

(23 av 161 ord)

Tid och gravitation

Inne i ett gravitationsfält går tiden långsammare än utanför (gravitationell tidsdilatation). Även denna effekt

(14 av 98 ord)

Tidens asymmetri, dess början och slut

En atom vet intet om att åldras. Den finns och rör sig i en mikrovärld, där tiden är reversibel, där symmetri råder mellan förfluten tid och framtid. En människa, däremot, lever i makrovärlden, där alla processer är irreversibla, där tiden är

(41 av 286 ord)

Medverkande

  • Carl Nordling
  • Johan Warell
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tiden som fenomen i naturen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tid/tiden-som-fenomen-i-naturen