tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara tidsperioder för

(11 av 47 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundläggande tidsenheter

De perioder som ligger till grund för astronomiska tideräkningar är dygnet, månaden och året. Det dygn som från äldsta tid legat närmast till som minsta naturliga tidsenhet är det sanna soldygnet, som

(32 av 228 ord)

Kalendertyper

Behovet av en väletablerad tideräkning ökar med graden av civilisation hos en viss kulturkrets. Redan inom de äldsta kända kulturerna kan man spåra någon form av tideräkningsförfarande – ibland ett relativt avancerat sådant (se arkeoastronomi). Att enbart följa dygnsrytmen är dock inte

(42 av 295 ord)

Månkalendrar

Den inom vår närmaste kulturkrets mest välbekanta månkalendern är den islamiska (se islamisk tideräkning), som enligt traditionen ska ha introducerats av profeten Muhammed själv. I sin ursprungliga och mest ortodoxa

(30 av 208 ord)

Solkalendrar

Ett flertal solkalendrar är kända från olika tider och olika platser. Den i världen numera helt dominerande är den gregorianska, som i praktiken endast utgör en något förbättrad version av den julianska

(32 av 217 ord)

Lunisolarkalendrar

De mer eller mindre välkända lunisolarkalendrarna har ganska stora inbördes likheter. Förklaringen till detta är till viss del att samtliga

(20 av 139 ord)

Era och epok

Begreppen era och epok är nära förknippade och ofta förväxlade med tideräkning. En era är inte en tideräkning utan endast en princip efter vilken man numrerar åren. En och samma era kan därför tillämpas i olika tideräkningar, likaväl som att olika eror kan tillämpas i en och samma tideräkning (se

(50 av 347 ord)

Medverkande

  • Lars Olof Lodén

Litteraturanvisning

F.K. Ginzel, Handbuch der matematischen und technischen Chronologie 1–3 (1906–14);
L.O. Lodén, Tid (1968);
D.N. Maltz, ”Primitive time-reckoning as a symbolic system”, Cornell Journal of Social Relations 1968;
Martin P. Nilsson,Primitive Time-Reckoning (1920);
P.K. Seidelmann (utgivare), Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (2:a upplagan 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, tideräkning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tideräkning