(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Tjeckien ligger i huvudsak på ett motståndskraftigt urbergsblock, mestadels bestående av kristallina skiffrar och väl avgränsat genom serier av förkastningar. Topografiskt bildar Tjeckien främst ett stort

(26 av 179 ord)

Klimat

Tjeckien ligger i gränsområdet mellan de varmtempererade och de kalltempererade fuktiga klimatzonerna. Klimatet är ett mellanting mellan ett milt och utjämnat havsklimat och

(23 av 161 ord)

Växt- och djurliv

Tjeckien är tättbefolkat och vilda djur och växter måste därför i mångt och mycket anpassa sig till ett av människan dominerat landskap. Den västra delen av landet, Böhmen, domineras av lägre, skogsklädda berg omväxlande med jordbruksbygder. Den östra delen av Tjeckien, Mähren, är mer låglänt och uppodlat.

I sydöstra Tjeckien, i gränslandet till Slovakien och Österrike, ligger ett av landets viktigaste naturområden. Här bildar floderna Dyje, Morava och Donau ett ”grönt hjärta” med galleriskogar (dominerade av ek, poppel och al),

(80 av 661 ord)

Naturskydd

Naturskyddet i Tjeckien omfattar dels större arealer i form av nationalparker

(11 av 70 ord)

Medverkande

  • Johan Warell
  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tjeckien/natur