Tonga [svenskt uttal tɔʹŋga], stat i södra Stilla havet; 748 km2, 106 100 invånare

(14 av 96 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Tonga omfattar ungefär 170 öar, de flesta i två rader parallella med Tongagraven längre österut. Öarna utgör topparna på vulkaner och är högre i den västra

(26 av 181 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Tonga omfattar ca 170 öar, de flesta i två rader i nordnordöst–sydsydväst, parallella med Tongagraven

(15 av 103 ord)

Klimat

Tonga har ett varmt och fuktigt klimat; fuktigheten tilltar norrut. Medeltemperaturen

(11 av 52 ord)

Växt- och djurliv

Den tropiska regnskog som ursprungligen täckte stora delar av öarna är nu i stor omfattning skövlad och ersatt med odlingar av framför allt

(23 av 161 ord)

Naturskydd

Tonga har tre avsatta nationalparker.

(5 av 5 ord)

Befolkning

Befolkningen är till allra största delen av polynesisk härkomst; 2/3 bor

(11 av 35 ord)

Språk

Nästan hela befolkningen har tonga som modersmål. Officiella språk är engelska

(11 av 20 ord)

Religion

Tonga är helt dominerat av de kristna kyrkorna. Jämsides med Samoa är Tonga

(13 av 91 ord)

Utbildning

Skolgången är obligatorisk och avgiftsfri från 6 till 14 års ålder. Primärskolan är 6-årig.

(14 av 97 ord)

Sociala förhållanden

Sjukvården byggdes ut avsevärt under 1980-talet, och 1990 gick 6,6  procent av statsbudgetens utgifter till hälso- och sjukvård. I Tonga fanns 1993

(22 av 147 ord)

Näringsliv

Tonga har under lång tid haft en svag ekonomi, främst på grund av hårt väder som skadade exportgrödorna, hög arbetslöshet och inflation samt omfattande

(24 av 170 ord)

Kommunikationer

Ett utbyggt vägnät finns huvudsakligen på den största ön, Tongatapu. De

(11 av 53 ord)

Massmedier

I Tonga finns ingen daglig tidning. Viktigast är det veckoutgivna regeringsorganet

(11 av 56 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Tonga är en konstitutionell ärftlig monarki. Det var länge en absolut monarki där kungen och ett antal adelsfamiljer kontrollerade landet. Efter att kritiken

(23 av 158 ord)

Politik

Vad som betraktas som landets första demokratiska val hölls 2010. Segrade gjorde det nybildade partiet Vänskapsöarnas demokratiska parti (Democratic Party of Friendly Islands

(23 av 158 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Tonga är i hög grad engelskpåverkad, men rätten till

(11 av 46 ord)

Försvar

Tonga har (2009) inga militära medel till stöd för sin säkerhet.

(11 av 11 ord)

Förhistoria

Tonga befolkades från Melanesien under senare hälften av 1000-talet f.Kr. av

(11 av 63 ord)

Historia

Tonga besöktes i början av 1600-talet av nederländare, och 1773 gav James Cook arkipelagen namnet Friendly Islands (’Vänskapsöarna’).

(18 av 126 ord)

Medverkande

 • Alexander Wanek
 • Anders Hansson
 • Bosse Temnéus
 • Claes-Adam Wachtmeister
 • Frans af Schmidt
 • Göran Andersson
 • Göran Burenhult
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Masja Koptjevskaja Tamm
 • Michael Bogdan
 • Ragnar Hall
 • Solveig Mårtensson
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tonga. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tonga