torsk, Gaʹdus moʹrhua, art i familjen torskfiskar. Den finns i norra Atlanten, kan bli upp till 1,8 m lång och är långsträckt med

(23 av 156 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Fiske

(1 av 1 ord)

Tillståndet för torsken

Fisket efter torsk har traditionellt varit av mycket stor betydelse för såväl yrkesfiskare som fritidsfiskare. Välkänt är fisket vid Lofoten under tidig vår och vid fiskebankarna utanför Newfoundland. Svenskt torskfiske sker främst i Östersjön, där Sveriges andel av fångstkvoterna är tio gånger högre än i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt tillsammans. I det yrkesmässiga fisket fångas torsken huvudsakligen med

(58 av 401 ord)

EU:s fiskeripolitik

På ICES:s rekommendationer har återhämtnings- och förvaltningsplaner upprättats i syfte att återuppbygga och bevara bestånden. Den första planen, som antogs 1999 av dåvarande Fiskerikommissionen för Östersjön, har efterföljts av EU:s långsiktiga förvaltningsplaner för bestånd i såväl västliga havsområden som i Östersjön. När Östersjöns samtliga kuststater utom Ryssland 2004 blev medlemmar av EU upphörde fiskerikommissionen, vilket både nödvändiggjorde och ökade förutsättningarna för effektiva gemensamma förvaltningsåtgärder inom EU. Ett internationellt kontrollsamarbete är en av de viktigaste åtgärderna för att förvaltningsplanerna ska bli

(80 av 921 ord)

Historik

För de nordiska länderna har torskfisket historiskt varit av stor betydelse, i synnerhet för Norge och

(16 av 103 ord)

Medverkande

  • Bengt Högberg
  • Johan Söderberg
  • Sven O. Kullander
Källangivelse
Nationalencyklopedin, torsk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/torsk